Rejestr zmian w biuletynie

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Zespołu Szkół KSW im. Św. E.Stein
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia - szaf i regałów metalowych - na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia - szaf i regałów metalowych - na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzor_umowy_zal_nr_3.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia - szaf i regałów metalowych - na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kalkulacja_ofertowa_zal_nr_1.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia - szaf i regałów metalowych - na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_oferty_zal_nr_2.odt"
Dotyczy dokumentu:
fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Akademii Przedszkolaka KANGUREK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Przedszkola Stumilowy Las
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Bajkolandia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Przedszkola Artystycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI wewnętrznej na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu mieszkania komunalnego przy ul. Stein 6/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 4200_VI_59_2019_RIO w Katowicach wsprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińcasprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją ostanie mienia komunalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 4200_VI_59_2019_RIO w Katowicach wsprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińcasprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją ostanie mienia komunalnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usług związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 105/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia - biurek, stolików i dostawek na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00020.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa_zał_nr_3_wersja_edytowalna.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Kalkulacja_ofertowa_zał_nr_1_wersja_edytowalna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznikKalkulacja_fertowa_zał_nr_1_wersja_edytowalna.docx
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kalkulacja_fertowa_zał_nr_1_wersja_edytowalna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_oferty_zał_nr _2_wersja_edytowalna.odt"

11.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SCAN3785_000.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SCAN3784_000.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SCAN3783_000.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie: przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM NR 148 2017 ZAŁĄCZNIK nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie: przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM NR 148 2017 ZAŁĄCZNIK nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie: przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZBM_NR_148_2017_ZAŁĄCZNIK_NR_2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie: przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZBM_NR_148_2017_ZAŁĄCZNIK_NR_1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna