Rejestr zmian w biuletynie

12.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 232/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 278/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu do Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych, zarządców budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych o zasadach bezpieczeństwa eksploatowania urządzeń grzewczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 269/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Makowej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 268/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Ligonia 14 nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 267/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 267/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_wydatki_267_23_10_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 267/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE zm.budż.2019.10.23.Nr 267.doc
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 267/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Czarnoleskiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_246_30_09_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_wydatki_246_30_09_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze - kasjer w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 12/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 23 września 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Świerkowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Klonowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka do pkt 18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka do pkt 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 18 listopada 2019 r. o godz. 9.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Stein 6 w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonych w Lublińcu przy ul. M Skłodowskiej-Curie i ul. Sobieskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Organy przedszkola
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna