Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup materiałów biurowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup środków czystości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 13/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 28 października 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 13/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 28 października 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół Nr 13/2018 z posiedzenia KomisjiOświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 28 października 2019r."
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 13/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 28 października 2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół Nr 13/2018 z posiedzenia KomisjiOświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 28 października 2019r.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 13/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 28 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00068.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 2 drzew zlokalizowanych w pasie drogowym w drodze gminnej ulicy Sobieskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "zapewnieniu całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2020 roku."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2020 roku."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treęć zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2020 roku."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00067.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00067.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00066.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00066.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00064.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00064.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00063.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00063.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 281/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 281/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 280 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PŁAC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REGULAMIN ORGANIZACYJNY - od 01 stycznia 2020r..odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "277.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 276/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 276/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_276_07_11_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 276/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 275/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_WPF_2019_10_29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_budżet_2019_10_29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 272/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 272/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_272_28_10_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 272/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - XV Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna