Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 lutego 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV/2019 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera - ZSR.0003.00015.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera - ZSR.0003.00015.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 62/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 65/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 65/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała Nr 65/VI/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie-meble (2).zip"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie-meble.zip

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 72/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 71/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 65/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 64/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 63/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 62/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 61/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 60/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu w zakresie zadania nr 3 oraz nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osoby ubiegającej się ozatrudnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strona internetowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00017.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytana ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A w Lublińcu oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biurowe - sala obsługi klientów Urzędu Miejskiego oraz zaplecze biurowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Stein 6/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Stein 6/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienia_Stein_6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Marioli Honisz - ZSR.0003.00013.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Marioli Honisz - ZSR.0003.00013.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00012.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00012.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00011.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00011.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Franciszka Wróbla ZSR.0003.00008.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Franciszka Wróbla ZSR.0003.00008.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację c.d."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB 81_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.1 MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 27 marca 2019r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lubliniec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Danuty Jelonek - ZSR.0003.00016.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera - ZSR.0003.00015.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera - ZSR.0003.00014.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na montaż wykładziny w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 w budynku przy ul. Grunwladzkiej 27 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na montaż wykładziny w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 w budynku przy ul. Grunwladzkiej 27 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na montaż wykładziny w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 w budynku przy ul. Grunwladzkiej 27 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę sprzętu elektronicznego - serwery na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Marioli Honisz - ZSR.0003.00013.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00012.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00011.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00010.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00010.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych -VI Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Stein 6/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Stein 6/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 3 Stein 6 - ślepy.zip"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna