Rejestr zmian w biuletynie

27.11.2019

Dotyczy dokumentu:
REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego o pow. 360,64m2 w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego o pow. 167,51 m2 w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440002S ulicy Sobieskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Olgierda Kniejskiego - ZSR.0003.00075.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Olgierda Kniejskiego - ZSR.0003.00074.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00073.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie artykułów spożywczych(z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie artykułów spożywczych(z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie artykułów spożywczych(z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie artykułów spożywczych(z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie artykułów spożywczych(z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie artykułów spożywczych(z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2019-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 440 002S w Lublińcu od skrzyżowania z ul. Majdanek do skrzyżowania z ul. 11 Listopada wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 440 002S w Lublińcu od skrzyżowania z ul. Majdanek do skrzyżowania z ul. 11 Listopada wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki postępowania"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 440 007S ul. Brzozowej w Lublińcu."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 440 007S ul. Brzozowej w Lublińcu."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki postępowania"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
mmmmm
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
mmmmm
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
mmmmm
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapa"
Dotyczy dokumentu:
mmmmm
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
mmmmm
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00072.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00071.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00070.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00069.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 152/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 161/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 161/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała Nr 161/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacjiprzedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 160/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 160/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała Nr 160/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacjiprzedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 152/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 152/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała Nr 152/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej PrognozieFinansowej Miasta Lubliniec "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 152/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiacej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Ligonia 14 z przeznaczeniem pod stanowisko garażowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 153/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 158/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 157/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 156/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 155/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 154/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 168/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 167/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Świerkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 158/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 157/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 156/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 155/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 154/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 169/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę nr 44/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/ Uchwała Nr 168/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 167/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Świerkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 166/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 165/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Klonowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 164/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 163/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 162/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 161/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 160/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 159/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 158/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 157/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 156/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 155/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 155/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 155/XV/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 155/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała Nr 156/XV/2019
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 155/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 154/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 153/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 153/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 152/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z przebudową drogi gminnej nr 440007S ulicy Brzozowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna