Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans_UM_2018_rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja_dodatkowa_UM_2018_rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek_zysków_i_strat_UM_2018_rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV/2019 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV/2019 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół IV2019.pdf"

06.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe łączne Gminy Lubliniec za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe łączne Gminy Lubliniec za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe łączne Gminy Lubliniec za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_Gmina_Lubliniec_2018_rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe łączne Gminy Lubliniec za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Rachunek_zysków_i_strat_Gmina_Lubliniec_2018_rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe łączne Gminy Lubliniec za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja_dodatkowa_Gmina_Lubliniec_2018_rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe łączne Gminy Lubliniec za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Bilans_z_wykonania_budzetu_jst_Gmina_Lubliniec_2018_rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe łączne Gminy Lubliniec za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w CUW w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna