Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 37/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z Komisją Zdrowia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 13 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 37/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z Komisją Zdrowia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 37/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z Komisją Zdrowia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 28 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 34/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z Komisją Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 33/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z Komisją Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 16 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 33/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z Komisją Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 16 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z przewozem dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Sporting Football Academy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spozywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych podopiecznym Ośrodka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 20/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 19/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 18/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 17/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sporu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 16/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Sporu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 15/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 14/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 13/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 11/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 10/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu. Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 10/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu. Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 9/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 8/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie określenia ilości i powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu, ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji oraz określenia liczby członków stałych Komisji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę nr 177/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego (utrzymanie obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. 74 GPP).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego (utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych "Forum Samorządu Lublinieckiego" (kadencja 2018-2023)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" (kadencja 2018-2023)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" (kadencja 2018-2023)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" (kadencja 2018-2023)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 4 grudnia 2018 r. o godz. 11.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna