Rejestr zmian w biuletynie

04.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wynik-ogłoszenie.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wynik-ogłoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego wasnością gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00077.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00076.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Olgierda Kniejskiego - ZSR.0003.00074.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Olgierda Kniejskiego - ZSR.0003.00074.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 292 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 292 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 292 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik konsultacje regulamin.doc
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 292 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 GRUDNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 290/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 289/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 288/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 287/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Ligonia 14 na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 286 / 2019 BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA Z  DNIA 25 LISTOPADA 2019 ROKU  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu  
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 285/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 284/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 284/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_284_19_11_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 284/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 282/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 listopada 2019 r. zmianiające Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Dożywianie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie do zapytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie dot. usługi dożywiania uczestników DDPKlub Seniora w Lublińcu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załaczniki do Ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załaczniki do Ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetagu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/178/2019 z 26.11.2019r. sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/177/2019 z 26.11.2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00069.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00069.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 września 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 sierpnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 sierpnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 lipca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji 2019-aktualizacja listopad 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji 2019-aktualizacja listopad 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji 2019-aktualizacja listopad 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjanych Rady Miejskiej w dniu 22.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetagu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na Utrzymaniu Lasu Komunalnego w Lublińcu w 2020 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na Utrzymaniu Lasu Komunalnego w Lublińcu w 2020 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik 3"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na Utrzymaniu Lasu Komunalnego w Lublińcu w 2020 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na Utrzymaniu Lasu Komunalnego w Lublińcu w 2020 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na Utrzymaniu Lasu Komunalnego w Lublińcu w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej w Lublińcu przy ul. Ligonia 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko starszego referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna