Rejestr zmian w biuletynie

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Ścieżka Marzeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIA BILANSOWE ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytana ofertowego na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P8 Bilans.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P8 Rachunek zysków i strat.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P8 Zestawienie zmian w funduszu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P8 Informacja dodatkowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Zestawienie zmian w funduszu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2019

Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Zestawienie zmian w funduszu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P4 Zestawienie zmian w funduszu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P4 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P4 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 111/ 2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Gabriela Podbioła - ZSR.0003.00022.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Gabriela Podbioła - ZSR.0003.00022.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_107_25_04_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2019 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bliansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członków Lublinieckiej Rady Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_103_11_04_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu na pl. K. Mańki na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Bilansowe na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Sporting Football Academy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CUW Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CUW Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CUW Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Żłobek Miejski w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Żłobek Miejski w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZM Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Żłobek Miejski w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZM Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Żłobek Miejski w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZM Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Żłobek Miejski w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP4 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP4 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP4 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP3 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP3 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP3 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP2 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP2 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP2 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP1 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP1 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP1 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P7 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P6 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P6 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P6 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P4 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P4 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P4 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018-SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018-SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018-Zestawienie zmian w funduszu jednostki"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P3 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018-SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018-Rachunek zysków i strat"
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P3 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P3 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018-SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018-Informacja dodatkowa"
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS samorządowego zakładu budżetowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P2 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2018-SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P2 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P2 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P2 Zestawienie zmian w funduszu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P1 Bilans.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P1 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P1 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00024.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna