Rejestr zmian w biuletynie

11.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Związku Górnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biurowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 54/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 53/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 36/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.03.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 LUTEGO 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 LUTEGO 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_56_25_02_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 LUTEGO 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rejestr 11.10.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 57/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu zdnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27listopada 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 52/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, a także określenia granic ich obwodów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 59/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat i odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00009.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00009.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 58/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 57/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 56/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 227/XXII/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy Placu Niepodległości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 56/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 227/XXII/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy Placu Niepodległości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "55.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 54.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 54/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 54/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 54/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "54.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 54/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 53.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 53/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 52/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, a także określenia granic ich obwodów. sprawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, a także określenia granic ich obwodów. sprawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji opracowań pt. „Gminna Ewidencja Zabytków dla Gminy Lubliniec” oraz „Program opieki nad zabytkami Gminy Lubliniec na lata 2019-2023”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji opracowań pt. „Gminna Ewidencja Zabytków dla Gminy Lubliniec” oraz „Program opieki nad zabytkami Gminy Lubliniec na lata 2019-2023”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 1 Formularz ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji opracowań pt. „Gminna Ewidencja Zabytków dla Gminy Lubliniec” oraz „Program opieki nad zabytkami Gminy Lubliniec na lata 2019-2023”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 1 Formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji opracowań pt. „Gminna Ewidencja Zabytków dla Gminy Lubliniec” oraz „Program opieki nad zabytkami Gminy Lubliniec na lata 2019-2023”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.01.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 498/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała nr 488/XLII/2013 RM w L-cu 30.12.2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznania pomocy w formie dożywiania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 187/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 186/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.01.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 186/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 187/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała nr 488/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznania pomocy w formie dożywiania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 497/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 498/XLIV/2014 rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku ....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.112.2019 z dnia 1 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.112.2019 z dnia 1 marca 2019 r.stwierdzające nieważność uchwały Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - w części określonej w paragrafie 1 pkt 2 i paragrafie 2 ust. 1 i ust. 2 uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzgnięcie Nadzorcze Wojewody ŚląskiegoNPII.4131.1.112.2019 z dnia 1 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 LUTEGO 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 marca 2019r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LUTEGO 2019 r. zmieniające Zarządzenia nr 59/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna