Rejestr zmian w biuletynie

10.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/212/2018 z 04.12.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/211/2018 z 04.12.2018r. sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/210/2018 z 04.12.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 548/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 547/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 22 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 23/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LV/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 2 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr L/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 25/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 26/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. zmieniającej Uchwałę nr 177/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 25/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 24/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 23/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 22/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 21/II/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do składania ofert na bieżący zakup paliwa dla pojazdów ZGKLiC w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup środków czystości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup materiałów biurowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2018

Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYDZIAŁ KOMUNALNY (BK).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych "Z Burmistrzem dla Lublińca"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na petycję z dnia 13.11.2018 r. dotyczącą zmiany obecnego przejścia dla pieszych na ulicy Opolskiej na podwyższone przejście dla pieszych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokol_glosowania_04-12-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokol_glosowania_04-12-2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokol_glosowania_04-12-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SCAN2106_000.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - II Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na interpelację nrZSR.0003.00039.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług związanych z przewozem dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec zakresie zadania nr 1.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna