Rejestr zmian w biuletynie

10.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "do pkt 13 (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "do pkt 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2022. Aktualizacja.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2022. Aktualizacja.”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "do pkt 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2022. Aktualizacja.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 158/XV/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca w noclegowni umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.odt"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca w noclegowni umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załaczniki do Ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca w noclegowni umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00076.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00076.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 17 grudnia 2019 r. o godz. 8.30.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/VI/219/2019 z 09.12.2019 RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Lubliniec pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.700.000 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/VI/216/2019 z 09.12.2019 RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Lubliniec kredytu długoterminowego w kwocie 5 mln zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PRZETARGU nieograniczonego na odwodnienie osadu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00002.2019 z dnia 06.12.2019r.zawiadamiające, że została wydana dla Unger Steel Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 2-4 Wrocław decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, instalacjami wewnętrznymi, budowa urządzeń budowlanych związanych z budynkiem oraz zewnętrznych odcinków instalacji, budowa portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa magazynów gazów technicznych oraz budowa zbiornika ppoż oraz zbiornika retencyjnego na wodę na działce nr 1882/109, obręb 0002 Lubliniec."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00002.2019 z dnia 06.12.2019r.zawiadamiające, że została wydana dla Unger Steel Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 2-4 Wrocław decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, instalacjami wewnętrznymi, budowa urządzeń budowlanych związanych z budynkiem oraz zewnętrznych odcinków instalacji, budowa portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa magazynów gazów technicznych oraz budowa zbiornika ppoż oraz zbiornika retencyjnego na wodę na działce nr 1882/109, obręb 0002 Lubliniec."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Usługa transportowa w formie przewozu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie artykułów spożywczych(z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf"

06.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyboru dostawcy materiałów biurowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyboru dostawcy środków czystości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do składania ofert na bieżący zakup paliwa dla pojazdów ZGKLiC w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do skladanie ofert na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej budynek wielorodzinny przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal_1_formularz_ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do skladanie ofert na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej budynek wielorodzinny przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00071.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00071.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00070.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00070.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PRZETARGU nieograniczonego na odwodnienie osadu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/179/2019 z 26.11.2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubliniec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie_wynik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie_wynik.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00068.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00068.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź GDDKiA na petycję z dnia 04.10.2019 r. w sprawie zainstalowania świateł na żądanie dla pieszych na skrzyżowaniu ul. M.C.Skłodowskiej z obwodnicą Lublińca (DK11)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna