Rejestr zmian w biuletynie

22.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na usługę opieki nad bezpieczeństwem budynku oraz dbanie o utrzymanie porządku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na usługę opieki nad bezpieczeństwem budynku oraz dbanie o utrzymanie porządku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na usługę opieki nad bezpieczeństwem budynku oraz dbanie o utrzymanie porządku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na usługę opieki nad bezpieczeństwem budynku oraz dbanie o utrzymanie porządku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 28 marca 2019 roku o godz.9.00.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze wykonawcy na opracowanie aktualizacji „Gminna Ewidencja Zabytków dla Gminy Lubliniec” oraz „Program opieki nad zabytkami Gminy Lubliniec na lata 2019-2023”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - młodszy bibliotekarz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 39/IVI/2098 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawiezmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu w zakresie zadania nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienia_serwery.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A w Lublińcu oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biurowe - sala obsługi klientów Urzędu Miejskiego oraz zaplecze biurowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A w Lublińcu oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biurowe - sala obsługi klientów Urzędu Miejskiego oraz zaplecze biurowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A w Lublińcu oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biurowe - sala obsługi klientów Urzędu Miejskiego oraz zaplecze biurowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A w Lublińcu oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biurowe - sala obsługi klientów Urzędu Miejskiego oraz zaplecze biurowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00002.2019 z dnia 18.03.2019r. o wydaniu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienia_sprzet3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i warunków techniczno – materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu w zakresie części 3 zapytania ofertowego na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 69/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego terytorialnego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienia_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie zachodniej obwodnicy miasta na okres powyżej 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna