Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do katalogu Programy i zamierzenia w menu przedmiotowym

16.07.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum LPR do katalogu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lublińca w menu przedmiotowym

15.06.2020

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Powszechny Spis Rolny 2020 do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 do katalogu Raport o stanie gminy Lubliniec w menu przedmiotowym

06.05.2020

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Radni Rady Miejskiej Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Pracownicy Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Pracownicy 2020 do katalogu Pracownicy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Radni 2020 do katalogu Radni Rady Miejskiej w menu przedmiotowym

04.05.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Bilanse w menu podmiotowym (nowa nazwa Sprawozdania finansowe)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania finansowe za 2019r. do katalogu Bilanse w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna