Rejestr zmian w biuletynie

08.01.2013

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2013 do katalogu Urząd Miejski w menu przedmiotowym

11.12.2012

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2013 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO w menu podmiotowym (nowa nazwa Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2013 rok, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu 2013 w menu podmiotowym (nowa nazwa 2013 rok)

05.12.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok do katalogu 2013 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet Miasta Lublińca na 2013 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa i ich zmiany,opinie RIO do katalogu 2013 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2013 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO do katalogu 2013 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2013 do katalogu Budżet w menu podmiotowym

25.10.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2012 do katalogu Sprawozdania finansowe 2012 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu sprawozdania finansowe 2012 w menu podmiotowym (nowa nazwa Sprawozdania finansowe 2012)

08.10.2012

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu sprawozdania finansowe 2012 do katalogu Środowiskowy Dom Samopomocy w menu podmiotowym

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ...następna