Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu CUW w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu CUW do katalogu Zamówienia Publiczne, Przetargi w menu przedmiotowym

05.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017 do katalogu 2017 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Urząd Miejski Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Urząd Miejski w menu przedmiotowym

04.01.2017

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu do katalogu Jednostki organizacyjne w menu podmiotowym

02.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Informacje Oświatowe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Informacje Oświatowe do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca w menu podmiotowym

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ...następna