Rejestr zmian w biuletynie

03.08.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Lubliniec - 2001 r z katalogu Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Lubliniec - 2001 r do katalogu Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Lubliniec - 2001 r do katalogu Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe w menu przedmiotowym

28.07.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Programy i zamierzenia w menu przedmiotowym (nowa nazwa Polityki, Programy, Strategie)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Programy i zamierzenia Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Programy i zamierzenia Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Programy i zamierzenia Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Programy i zamierzenia Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Programy i zamierzenia Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Programy i zamierzenia Menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna