Lubliniec: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej krytej p造walni w Lubli鎍u.
Numer og這szenia: 174420 - 2008; data zamieszczenia: 29.07.2008
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: Tak, numer og這szenia w BZP: 101657 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta, ul. Paderewskiego, 42-700 Lubliniec, woj. 郵御kie, tel. 034/3530100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej krytej p造walni w Lubli鎍u..

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: us逝gi.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej krytej p造walni w Lubli鎍u.

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 74.22.20.00-1, 74.23.21.00-5.

II.1.5) Ca趾owita ko鎍owa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT) obejmuj帷a wszystkie zam闚ienia i cz窷ci: 378000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 29.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)