Adam Bolesławski

Stanowisko
Informatyk
Miejsce pracy
ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Telefon
(034) 353-13-00
Fax
(034) 353-13-04
E-mail:
zgklic@wp.pl