Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2010 12:48 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanału deszczowego w ul. Piaskowej w Lublińcu.
28.12.2010 11:01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową kanału sanitarnego oraz przebudową ulic Plebiscytowej i Paderewskiego w Lublińcu
22.12.2010 12:46 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem lokalowym miasta Lublińca
14.12.2010 09:51 ogłoszenie o wyniku naboru ofert na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego
09.12.2010 13:13 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z usuwaniem nieczystości stałych z terenu posesji stanowiących własność miasta Lublińca
03.12.2010 11:25 Wyjaśnienie dot. zaproszenia do składania ofert na dostawę materiałów biurowych - zadanie nr 2
30.11.2010 14:49 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
24.11.2010 13:11 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul.Szafera w Lublińcu - II etap
22.11.2010 14:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z usuwaniem nieczystości stałych z terenu posesji stanowiących własność miasta Lublińca
17.11.2010 13:02 Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej w ulicach na terenie gminy Lubliniec
10.11.2010 09:18 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego będącego własnością gminy Lubliniec
03.11.2010 14:17 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 3.300.000 zł
29.10.2010 14:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie podziałów geodezyjnych
28.10.2010 12:22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową sieci wod.-kan. w rejonie ul. Szafera w Lublińcu- II etap
26.10.2010 15:02 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu chodnika w ul. Wilimowskiego w Lublińcu.
26.10.2010 14:58 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu chodnika w ul. Sokoła w Lublińcu.
26.10.2010 14:54 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu chodnika w ul. Ogrodowej w Lublińcu.
25.10.2010 12:58 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na świadczenie
22.10.2010 13:23 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych
20.10.2010 13:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec
08.10.2010 15:06 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przebudowy chodnika w ul. Wojska Polskiego w Lublińcu
08.10.2010 13:56 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych oraz projektu wzorów tablic informacyjnych
04.10.2010 13:47 Ogłoszenie o wyniku przetrgu nieograniczonego na świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Lublińca
29.09.2010 11:39 Rozstrzygnięcie postepowania na wykonanie podziałów geodezyjnych
28.09.2010 11:27 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonaniedokumentacji technicznej oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych oraz projektu wzorów tablic informacyjnych
27.09.2010 13:50 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Stawowej w Lublińcu wraz z odwodnieniem
24.09.2010 11:00 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Oświęcimskiej w Lublińcu
23.09.2010 11:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi związanej ze zbiórką odpadów ulegających biodegradacji z terenu miasta Lublińca.
22.09.2010 12:44 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
20.09.2010 11:41 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych.
16.09.2010 13:13 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi związanej ze zbiórką odpadów ulegających biodegradacji z terenu miasta Lublińca
15.09.2010 10:29 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 3.300.000 zł
09.09.2010 13:12 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielnianej
06.09.2010 11:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi związanej ze zbiórką odpadów ulegających biodegradacji z terenu miasta Lublińca.
01.09.2010 12:48 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.Oświęcimskiej w Lublińcu
27.08.2010 13:36 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Jaśminowej - dł. kanału ok. 130 m.
17.08.2010 10:27 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul.Stawowej w Lublińcu wraz z odwodnieniem
04.08.2010 11:24 Protokół z udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania pod nazwą "Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu - etap II...."
23.07.2010 14:19 Ogłoszenie w sprawie naboru ofert na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania pod nazwą "Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu - etap II"
07.06.2010 12:42 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrodzenia o wys. 1,5m i dł ok 60mb z siatki oraz montaż bramy w istniejącym ogrodzeniu o wym. 4 x 1,8m
07.05.2010 09:58 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych.
06.05.2010 10:05 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Wyszyńskiego 3
28.04.2010 14:59 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi eksploatacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach DK nr 43 - DK nr 46 i DW 906 w Lublińcu.
31.03.2010 14:26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Plebiscytowej i ul. Paderewskiego w Lublińcu
29.03.2010 10:09 Zaproszenie do składania ofert na utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Chabrowej.
25.03.2010 12:57 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Plebiscytowej i Paderewskiego w Lublińcu
24.03.2010 10:42 Rozstrzygnięcie przetargu w zakresie podziału geodezyjnego
22.03.2010 09:23 Ogłoszenie wyników z przetargu w zakresie podziałów geodezyjnych
17.03.2010 12:54 Zaproszenie do przetargu geodezyjnego
15.03.2010 15:03 Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 12.03.2010r. - operaty szacunkowe

1 2 następna