Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2022 12:45 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1408/51, położonej w Lublińcu pomiędzy ul. Lisowicką i W Kilara.
21.01.2022 12:42 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36.
14.12.2021 13:06 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu-Kokotku przy ulicy Osiedle Posmyk 43.
25.11.2021 08:34 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1637/51, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
25.11.2021 08:33 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1634/51, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
25.11.2021 08:31 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki nr 1633/51, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
25.11.2021 08:28 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki nr 1632/51, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
25.11.2021 08:25 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki nr 1631/51, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
18.11.2021 12:13 Informacja negatywna dot.I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. S.Hadyny..
04.11.2021 09:16 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
23.09.2021 09:08 Informacja negatywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu pod posadownienie garażu blaszanego (miejsce pod garaż nr 2)
23.09.2021 09:03 Informacja pozytywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu pod posadownienie garażu blaszanego(miejsce pod garaż nr 1)
23.09.2021 08:57 Informacja pozytywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej przy ul. Lisowickiej w Lublińcu
23.09.2021 08:21 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i A. Kamińskiego.
16.09.2021 11:21 Informacja negatywna dot.I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1408/51, połozonej w Lublińcu pomiędzy ul. Lisowicką i W Kilara.
16.09.2021 11:09 Informacja negatywna dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36.
22.04.2021 14:38 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego (licytacji) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy Kochcickiej (2770/105).
22.04.2021 14:01 Informacja pozytywna dot. roztrzygniętego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego - garażu nr 11 przy ul. ZHP w Lublińcu, stanowiącego własność Gminy Lubliniec
22.04.2021 13:43 Informacja pozytywna dot. rozstrzygniętego I przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Wojska Polskiego 3 w Lublińcu, stanowiącego własność Gminy Lubliniec
25.02.2021 14:41 Informacja negatywna odnośnie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu-Kokotku przy ul.Osiedle Posmyk 43.
25.02.2021 14:04 Informacja negatywna dot. rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Mickiewicza 19/8 w Lublińcu stanowiącej własność Gminy Lubliniec
05.11.2020 09:13 Informacja negatywna dot. I przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 przy ul. Mickiewicza 19
05.11.2020 09:09 Informacja negatywna dot. III przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 19
23.10.2020 11:15 Informacja negatywna dot. I przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki 2625/527
23.10.2020 11:12 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek 940/26 i kolejnych
23.10.2020 11:08 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 2618/527
23.10.2020 11:05 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 1235/25 przy ul. Kochanowskiego
15.10.2020 09:44 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu-Kokotek przy ul. Osiedle Posmyk 43
15.10.2020 09:37 Informacja pozytywna rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej
15.10.2020 09:32 Informacja pozytywna rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego
09.07.2020 12:24 Informacja negatywna dot. nieruchomości lokalowej przy ul. Oświęcimskiej 19/12 w Lublińcu
17.04.2019 14:24 Informacja negatywna dot. dz 1408/51 w Lublińcu przy ul. W Kilara.
17.04.2019 14:22 Informacja negatywna dz.367/22 przy ul. W Witosa
23.01.2019 10:20 Lista podmiotów zakwalifikowanych do I przetargu ustneg przy ul. M.C. Skłodowskiej, wyznaczonego na dzień 23 stycznia 2019r.
17.01.2019 14:15 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2108r. z późn. zm.) informacje o wynikach przetargów na nieruchomości wywieszane są - po upływie 7 dni od daty przetargu na okres 7 dni - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, II piętro, obok pokoju nr 19a.
10.01.2019 13:06 informacja negatywna dot.I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3011/3 o pow. 0,0505 ha z km 6 obręb Lubliniec oraz 2/3 udziału w prawie własności działki nr 3010/3 o pow. 0,0323 ha, położonych w L-cu przy ul. Mickiewicza.
22.11.2018 10:16 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny.
22.11.2018 10:14 Informacja negatywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara i płk. Wacława Wilniewczyca.
22.11.2018 09:58 Informacja pozytywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara i płk. Wacława Wilniewczyca.
21.11.2018 13:15 Informacja negatywna odnośnie I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr: 1481/51 z km 1 obręb Lubliniec oraz 3630/56, 2837/56, 2838/56 z km 2 obręb Lubliniec na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej
14.06.2018 09:17 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (z dnia 6.06.2018r.) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny
14.06.2018 09:14 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (z dnia 6.06.2018) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny.
14.06.2018 09:10 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego (z dnia 6.06.2018r.) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
05.06.2018 08:42 przetarg na dzierżawę pod uprawy rolne przy ul. Lisowickiej
17.05.2018 10:09 Informacja pozytywna dot. IIIprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej: budynkiem mieszkalno-usługowym i gospodarczym, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24.
12.04.2018 09:02 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl.(usługi).
12.04.2018 09:00 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza (usługi).
12.04.2018 08:54 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36.
14.03.2018 10:07 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(zab jednorodzinna).
14.03.2018 10:04 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(zab. jednorodzinna).

1 2 3 4 5 6 następna