Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2023 10:23 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego (1213/51)
23.11.2023 10:21 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego (1212/51)
23.11.2023 10:01 Informacja pozytywna dot. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sokoła (działka nr 3963/249)
13.10.2023 08:59 Sprostowanie do informacji opublikowanej w dniu 06.07.2023r. dot. nieruchomości przy ul. Wieniawskiego.
05.10.2023 09:31 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Częstochowskiej 34/2 w Lublińcu
14.09.2023 09:11 Informacja pozytywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 34 przy ul. Częstochowskiej 6 w Lublińcu
14.09.2023 09:02 Informacja pozytywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego - garażu nr 7 przy ul. ZHP w Lublińcu
07.09.2023 11:25 Informacja negatywna o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Sokoła, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
31.08.2023 09:56 Informacja negatywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Stefana Kisielewskiego w Lublińcu
31.08.2023 09:54 Informacja negatywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Stefana Kisielewskiego w Lublińcu
04.08.2023 12:08 Informacja pozytywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Robotniczej w Lublińcu
31.07.2023 11:03 Informacja negatywna z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Częstochowskiej 34/2 w Lublińcu
06.07.2023 12:35 UWAGA Odwołanie I przetargu wyznaczonego na dzień 26 lipca br. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. S. KISIELEWSKIEGO w Lublińcu.
06.07.2023 08:19 Informacja pozytywna dot. I przetargu była nieruchomość gruntowa, zabudowana urządzeniem - kontenerową stacją transformatorową, położona w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego
20.04.2023 11:51 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. KOKOTEK (dz. 302/79).
20.04.2023 11:45 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, połozonej w Lublińcu przy ul. KOKOTEK (dz. 301/90)
02.03.2023 09:29 Informacja pozytywna dot. II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w rejonie ul. KOCHCICKIEJ.
22.12.2022 13:01 Informacja negatywna dot. IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36.
22.12.2022 12:57 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka działka nr 40 (R) , położonej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej.
27.10.2022 14:59 Informacja pozytywna dotycząca rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Damrota 1/1 w Lublińcu, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
27.10.2022 09:37 Informacja pozytywna odnośnie I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych (działek nr 3895/154, 3171/142 i 3897/154), opisanych na arkuszu mapy 5Droniowiczki obręb Lubliniec na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Stara Kolonia, stanowiącej działkę nr 3896/154 o pow. 0,0121 ha
06.10.2022 10:31 Informacja pozytywna odnośnie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilmana (dz. 1409/51)
06.10.2022 10:28 Informacja pozytywna odnośnie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilmana(dz. 1408/51)
06.10.2022 10:24 Informacja pozytywna odnośnie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sądowej 10
01.09.2022 12:53 Informacja pozytywna odnośnie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1643/75, położona w Lublińcu przy ul. LIPOWEJ.
04.08.2022 10:36 Informacja pozytywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Mickiewicza 19/8 w Lublińcu
29.07.2022 10:57 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1213/5, położonej w Lublińcu przy ul. S. Kisielewskiego
29.07.2022 10:53 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36
07.07.2022 09:17 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. DRONIOWICKIEJ (dz 3392/64).
30.06.2022 11:11 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublincu przy ul. W. Szpilmana (1409/51).
09.06.2022 11:01 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. S. Kisielewskiego (dz 1214/51).
09.06.2022 10:55 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublincu przy ul. S. Kisielewskiego (dz 1213/51).
01.04.2022 09:05 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1408/51, położonej w Lublińcu pomiędzy ul. Lisowicką i W Kilara.
31.03.2022 11:36 Informacja pozytywna dot. wyniku II przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. S. Hadyny..
31.03.2022 11:05 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny..
10.03.2022 08:59 Informacja pozytywna dot. I przetargu ograniczonego na sprzedaż 5 udziałów po 1/5 części w nieruchomosci gruntowej, połozonej w Lublincu przy ul. Kubusia Puchatka.
08.02.2022 14:53 Informacja negatywna dot. I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy DROZDÓW.
21.01.2022 12:45 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1408/51, położonej w Lublińcu pomiędzy ul. Lisowicką i W Kilara.
21.01.2022 12:42 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36.
14.12.2021 13:06 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu-Kokotku przy ulicy Osiedle Posmyk 43.
25.11.2021 08:34 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1637/51, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
25.11.2021 08:33 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1634/51, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
25.11.2021 08:31 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki nr 1633/51, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
25.11.2021 08:28 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki nr 1632/51, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
25.11.2021 08:25 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki nr 1631/51, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.
18.11.2021 12:13 Informacja negatywna dot.I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. S.Hadyny..
04.11.2021 09:16 Informacja pozytywna dot. wyniku I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
23.09.2021 09:08 Informacja negatywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu pod posadownienie garażu blaszanego (miejsce pod garaż nr 2)
23.09.2021 09:03 Informacja pozytywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu pod posadownienie garażu blaszanego(miejsce pod garaż nr 1)
23.09.2021 08:57 Informacja pozytywna dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej przy ul. Lisowickiej w Lublińcu

1 2 3 4 5 6 następna