Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2020 12:24 Informacja negatywna dot. nieruchomości lokalowej przy ul. Oświęcimskiej 19/12 w Lublińcu
17.04.2019 14:24 Informacja negatywna dot. dz 1408/51 w Lublińcu przy ul. W Kilara.
17.04.2019 14:22 Informacja negatywna dz.367/22 przy ul. W Witosa
23.01.2019 10:20 Lista podmiotów zakwalifikowanych do I przetargu ustneg przy ul. M.C. Skłodowskiej, wyznaczonego na dzień 23 stycznia 2019r.
17.01.2019 14:15 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2108r. z późn. zm.) informacje o wynikach przetargów na nieruchomości wywieszane są - po upływie 7 dni od daty przetargu na okres 7 dni - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, II piętro, obok pokoju nr 19a.
10.01.2019 13:06 informacja negatywna dot.I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3011/3 o pow. 0,0505 ha z km 6 obręb Lubliniec oraz 2/3 udziału w prawie własności działki nr 3010/3 o pow. 0,0323 ha, położonych w L-cu przy ul. Mickiewicza.
22.11.2018 10:16 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny.
22.11.2018 10:14 Informacja negatywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara i płk. Wacława Wilniewczyca.
22.11.2018 09:58 Informacja pozytywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wojciecha Kilara i płk. Wacława Wilniewczyca.
21.11.2018 13:15 Informacja negatywna odnośnie I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr: 1481/51 z km 1 obręb Lubliniec oraz 3630/56, 2837/56, 2838/56 z km 2 obręb Lubliniec na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej
14.06.2018 09:17 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (z dnia 6.06.2018r.) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny
14.06.2018 09:14 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (z dnia 6.06.2018) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny.
14.06.2018 09:10 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego (z dnia 6.06.2018r.) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
05.06.2018 08:42 przetarg na dzierżawę pod uprawy rolne przy ul. Lisowickiej
17.05.2018 10:09 Informacja pozytywna dot. IIIprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej: budynkiem mieszkalno-usługowym i gospodarczym, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24.
12.04.2018 09:02 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl.(usługi).
12.04.2018 09:00 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza (usługi).
12.04.2018 08:54 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36.
14.03.2018 10:07 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(zab jednorodzinna).
14.03.2018 10:04 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(zab. jednorodzinna).
14.03.2018 09:43 Informacja negatywna dot.II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny(zab. jednorodzinna).
14.03.2018 09:40 Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(usługi).
23.02.2018 13:56 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
18.01.2018 08:54 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Mickiewicza 9/8 w Lublińcu
11.01.2018 12:08 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich
11.01.2018 12:00 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 36 w Lublińcu
11.01.2018 11:57 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 24 w Lublińcu
11.01.2018 11:54 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
11.01.2018 11:50 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza w Lublińcu
07.12.2017 10:27 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Wilniewczyca
01.12.2017 11:37 Informacja negatywna dot.I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. płk.W Wilniewczyca, ul. W Kilara, ul. S Hadyny (budowlanka).
01.12.2017 11:35 Informacja negatywna dot.I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. płk.W Wilniewczyca, ul. W Kilara, ul. S Hadyny (usługi).
04.10.2017 08:44 Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
04.10.2017 08:42 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
04.10.2017 08:39 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 24 w Lublińcu
30.06.2017 14:05 V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(1297/51).
30.06.2017 13:17 Informacja pozytywna dot.II przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny (dz 1295/51).
22.06.2017 14:01 Informacja negatywna dot. V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(zab jednorodzinna).
22.06.2017 13:56 Informacja negatywna dot. V przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny(usługi).
22.06.2017 13:24 Informacja negatywna dot. III przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36..
05.06.2017 15:09 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej- działki nr 2794/82 o pow. 0,0077 ha , stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Cegielnianej.
21.04.2017 10:30 Informacja pozytywna sot. I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.
12.04.2017 13:24 Informacja negatywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
12.04.2017 13:20 Informacja negatywna dot. IV przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Stanisława Hadyny.
12.04.2017 13:17 Informacja negatywna dot.II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.
04.04.2017 13:04 Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
17.03.2017 14:22 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. H. Wieniawskiego.
17.03.2017 14:19 Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonejw Lublińcu przy ul.Cegielnianej.
17.03.2017 14:16 Informacja negatywna dot. I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.
17.03.2017 14:12 Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. S. Hadyny.

1 2 3 4 5 następna