Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2020 15:21 Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
07.09.2020 15:16 Przetarg na dzierżawę działki przy zachodniej obwodnicy pod uprawy rolne
07.09.2020 15:09 Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
07.09.2020 15:03 Przetarg na dzierżawę działki przy ul. Kochanowskiego pod uprawy rolne
24.08.2020 12:48 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława HADYNY i Wojciecha KILARA.
24.08.2020 12:41 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu-Kokotku przy ulicy Osiedle Posmyk 43.
24.08.2020 11:05 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
24.08.2020 10:44 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej.
20.07.2020 12:23 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
29.05.2020 09:12 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu stanowiącej własność Gminy Lubliniec
29.05.2020 09:12 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stara Kolonia.
29.05.2020 08:51 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, zabudowanych garażami, położonymi w Lublińcu przy ul. Jana Cebulskiego.
21.05.2020 10:46 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sądowej 10.
19.03.2020 12:48 Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Oświęcimskiej 19/12 w Lublińcu
04.03.2020 11:24 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Oświęcimskiej 19/12 w Lublińcu
25.11.2019 14:07 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
25.11.2019 13:59 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej.
25.11.2019 09:25 I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiacej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Ligonia 14 z przeznaczeniem pod stanowisko garażowe
18.11.2019 09:11 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiacej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Makowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne
23.10.2019 10:47 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
23.10.2019 10:36 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
23.10.2019 10:21 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
19.06.2019 10:50 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego.
04.06.2019 09:04 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
04.06.2019 08:51 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
04.06.2019 08:40 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
17.04.2019 12:52 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
09.04.2019 13:11 VI przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
09.04.2019 12:56 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
14.03.2019 14:36 III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
14.03.2019 14:28 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
13.02.2019 12:04 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy płk. Wacława Wilniewczyca.
04.02.2019 13:12 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Wincentego Witosa.
04.02.2019 12:58 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
21.12.2018 10:32 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
21.12.2018 10:29 IV przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny.
21.12.2018 10:25 V przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
04.12.2018 14:26 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej (tereny użytków zielonych).
04.12.2018 14:20 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
22.11.2018 12:23 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny.
22.11.2018 12:13 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
15.11.2018 10:58 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy płk. Wacława Wilniewczyca.
01.10.2018 10:18 IV przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny.
01.10.2018 10:11 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny.
07.09.2018 10:36 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
17.07.2018 08:47 nieruchomość przeznaczona do dzierżawy przy ul. Brzozowej pod uprawy rolne
07.06.2018 09:03 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawy rolne
17.04.2018 10:27 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny(zabudowa jednorodzinna).
17.04.2018 10:24 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny(zabudowa jednorodzinna).
17.04.2018 10:21 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny (usługi).

1 2 3 4 5 6 następna