Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2023 09:15 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Częstochowskiej 34 w Lublińcu, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
13.10.2023 09:41 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. SOKOŁA
13.10.2023 09:28 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. STEFANA KISIELEWSKIEGO
24.08.2023 13:49 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Częstochowskiej 34/2 w Lublińcu
02.08.2023 09:50 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sokoła
25.07.2023 10:11 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego (garaż nr 7) przy ul. ZHP w Lublińcu stanowiącego własność Gminy Lubliniec
25.07.2023 10:01 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Częstochowskiej 6/34 w Lublińcu stanowiącego własność Gminy Lubliniec
11.07.2023 10:15 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. STEFANA KISIELEWSKIEGO.
06.07.2023 12:32 UWAGA Odwołanie I przetargu wyznaczonego na dzień 26 lipca br. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. S KISIELEWSKIEGO w Lublińcu.
27.06.2023 10:07 Lista podmiotów zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. H Wieniawskiego
07.06.2023 10:16 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. ROBOTNICZEJ
07.06.2023 09:52 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Częstochowskiej 34 w Lublińcu, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
07.06.2023 09:52 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. STEFANA KISIELEWSKIEGO
17.05.2023 13:13 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. KOKOTEK (301-90)
17.05.2023 11:49 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Henryka Wieniawskiego (1589/51)
20.03.2023 15:23 INFORMACJA - ODWOŁANIE I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LUBLINIEC, POŁOŻONEJ W LUBLIŃCU - KOKOTKU PRZY UL. OSIEDLE POSMYK
07.03.2023 13:34 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. KOKOTEK
07.03.2023 13:13 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu-Kokotku przy ul. Osiedle Posmyk
19.01.2023 13:53 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. KOCHCICKIEJ.
15.11.2022 09:19 IV przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36
17.10.2022 16:22 Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych,działek nr 3895/154,nr 3171/142 i 3897/154, opisanych na arkuszu mapy 5Droniowiczki obręb Lubliniec na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. STARA KOLONIA.
08.09.2022 13:11 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. KOCHCICKIEJ(40).
08.09.2022 12:46 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. STARA KOLONIA (3896/154).
06.09.2022 08:55 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Damrota 1/1 w Lublińcu stanowiącej własność Gminy Lubliniec
23.08.2022 12:19 Lista osób (podmiotów) zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej
26.07.2022 09:59 IV przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilmana pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara (1408/51)
26.07.2022 09:42 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilmana, pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara (1409/51)
11.07.2022 09:40 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sądowej 10
07.07.2022 10:23 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lipowej (działka nr 1643/75)
22.06.2022 08:38 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 19, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
15.06.2022 14:38 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ul. Stefana Kisielewskiego.
17.05.2022 10:55 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy DRONIOWICKIEJ 3392/64.
12.05.2022 09:22 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36.
21.04.2022 10:32 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ul. Stefana Kisielewskiego.
21.04.2022 10:21 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy DROZDÓW.
15.04.2022 09:07 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilama pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
01.03.2022 12:01 Lista osób zakwalifikowana do udziału w przetargu ograniczonym wyznaczonym na dzień 2 marca 2022r.
10.02.2022 10:41 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
10.02.2022 09:44 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
21.01.2022 09:08 III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Władysława Szpilmana pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
21.01.2022 08:48 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kubusia Puchatka.
10.01.2022 14:19 Odwołanie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż udziałów (1/5) w nieruchomości gruntowej - działce nr 3168/95, położonej w Lublincu przy ul. K. Puchatka.
24.12.2021 08:56 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy DROZDÓW.
09.12.2021 14:02 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kubusia Puchatka.
28.10.2021 12:39 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu-Kokotku przy ulicy Osiedle Posmyk 43.
18.10.2021 08:51 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
18.10.2021 08:41 II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36.
08.10.2021 08:41 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
24.09.2021 12:02 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
13.08.2021 07:19 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na dzierżawę nieruchomosci gminnej położonej w Lublińcu przy ul. Lisowickiej pod uprawy rolne

1 2 3 4 5 6 następna