Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2010 12:27 Żuchowicz Jerzy - utrata stanowsika Dyrektora Zespołu Placówek Oświtowych w Lublińcu
06.10.2009 12:00 Szymków Eugenia - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu - objęcie stanowiska
03.09.2009 11:35 Szerszunowicz Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu - utrata stanowiska
01.09.2009 14:00 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
13.07.2009 09:00 Jonczyk - Drzymała Anna - Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
13.07.2009 08:58 Grajcar Jan - Sekretarz Miasta Lublińca
13.07.2009 08:55 Kaczmarczyk Ewa - Skarbnik Miasta Lublińca
13.07.2009 08:47 Bielecki Adam - Naczelnik Wydziału Sprawa Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Lublińcu
13.07.2009 08:30 Sękowski Cezary - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lublińcu
13.07.2009 08:27 Delekta Daniel - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
13.07.2009 08:21 Nowicki Cezary - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
13.07.2009 08:16 Masłowska Beata - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
10.07.2009 15:37 Brzezina Marek - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
10.07.2009 15:34 Żuchowicz Jerzy - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
10.07.2009 15:32 Stachowiak Aleksandra - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
10.07.2009 15:30 Dąbrowicz Joanna - Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lulińcu
10.07.2009 15:27 Woźniak - Rybka Agata - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
10.07.2009 15:24 Brzezina Joanna - Dyrektor Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
10.07.2009 15:22 Brzeziński Jan - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
10.07.2009 15:19 Stelmaszczyk Agnieszka - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
07.07.2009 09:33 Droździok Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
07.07.2009 09:29 Pagwet Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
07.07.2009 09:25 Szerszunowicz Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
07.07.2009 09:22 Panek Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
07.07.2009 09:18 Krajuszek Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego - Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
07.07.2009 09:14 Pilch Barbara - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
07.07.2009 09:11 Rokosa Renata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
06.07.2009 11:41 Doleżych Jolanta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
06.07.2009 11:38 Gruca Barbara - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
06.07.2009 11:35 Mickoś Barbara - Kierownik Żłobka Miejskiego w Lublińcu
03.02.2009 12:36 Anna Jonczyk - Drzymała - Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
03.02.2009 12:30 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
19.01.2009 08:45 Anna Jonczyk Drzymała - II Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca - utrata stanowiska
19.01.2009 08:40 Jan Grajcar - I Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca - utrata stanowiska