Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2009 09:40 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług związanych z usuwaniem nieczystości stałych.
23.12.2009 11:11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót zwiazanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
23.12.2009 09:49 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług zwi ązanych z usuwaniem nieczystości stałych z terenu posesji stanowiących własność miasta Lublińca
18.12.2009 14:29 Zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę budynku filli MBP zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Lublińcu
18.12.2009 10:46 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
17.12.2009 10:17 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na ochronę ubezpieczeniową mienia gminy Lubliniec
14.12.2009 14:26 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Lublińcu.
14.12.2009 14:19 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lublińcu.
14.12.2009 12:58 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
14.12.2009 09:47 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług usuwania nieczystości stałych z terenu posesji stanowiących własność komunalną miasta Lublińca
09.12.2009 08:45 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi bieżącej konserwacji i utrzymania oswietlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec
08.12.2009 09:47 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę ubezpieczeniową mienia gminy Lubliniec
07.12.2009 11:06 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych.
04.12.2009 10:58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
04.12.2009 10:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
02.12.2009 11:21 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego wlasnością gminy Lubliniec
30.11.2009 11:01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostwę energii elektrycznej dla obiektów należących do gminy Lubliniec oraz na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubliniec
25.11.2009 11:43 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oczyszczania wpustów ulicznych na drogach gminnych w miejscowości Lubliniec.
25.11.2009 10:02 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
24.11.2009 12:15 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
24.11.2009 11:36 Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
19.11.2009 09:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót zwiazanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
17.11.2009 14:46 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec
16.11.2009 11:11 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
09.11.2009 12:35 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kredyt długoterminowy w kwocie 4.800.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lublińca
02.11.2009 14:07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
02.11.2009 14:06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót zwiazanych z wymianą oświetlenia drogowego na skwerze im. gen. W.Sikorskiego w Lublińcu
02.11.2009 13:32 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
02.11.2009 13:30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
26.10.2009 12:49 Ogłszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 4.800.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lublińca w 2009 r.
22.10.2009 13:33 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na stworzenie Systemu Informacji Turystycznej dla miasta Lublińca
21.10.2009 11:51 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
19.10.2009 15:20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
16.10.2009 14:08 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
15.10.2009 13:06 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z wymianą oświetlenia drogowego na skwerze im. gen. W. Sikorskiego w Lublińcu
13.10.2009 12:55 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Szafera w Lublińcu
13.10.2009 12:51 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Lublińcu
13.10.2009 11:43 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych.
13.10.2009 11:18 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót zwiazanych z budową sieci wod.-kan. w rejonie ul.Szafera w Lublińcu
13.10.2009 11:04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: Udostępnienie istniejącej bazy turyst. – rekr. poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. M. C. Skłodowskiej w Lublińcu- II etap
13.10.2009 10:56 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Lublińcu
09.10.2009 13:29 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu
07.10.2009 13:09 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na stworzenie Systemu Informacji Turystycznej dla miasta Lublińca
07.10.2009 11:53 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
02.10.2009 14:05 Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem studium wykonalności dla budowy drogi gminnej klasy L dł. 1000 m.
01.10.2009 09:56 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej.
01.10.2009 09:44 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej".
29.09.2009 14:12 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zwiazanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul.Szafera w Lublińcu
25.09.2009 14:17 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic,chodników i placów w Lublińcu
23.09.2009 09:46 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni gruntowych ulic Cieszkowskiego, Jedności, Jagusia, Zaciszna wraz z odwodnieniem w Lublińcu

1 2 3 4 następna