Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2008 10:35 Woźniak - Rybka Agata - objęcie stanowsika Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
13.08.2008 10:56 Szafraniec Joanna - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu - utrata stanowiska
30.07.2008 13:18 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
30.07.2008 13:15 Grajcar Jan - Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
30.07.2008 13:12 Jonczyk - Drzymała Anna - Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
30.07.2008 13:07 Kaczmarczyk Ewa - Skarbnik Miasta Lublińca
30.07.2008 13:03 Bielecki Adam - Naczelnik Wydziału Sprawa Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Lublińcu
30.07.2008 12:58 Sękowski Cezary - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lublińcu
30.07.2008 12:54 Koza Halina - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
30.07.2008 12:50 Nowicki Cezary - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
30.07.2008 12:46 Brzezina Marek - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
30.07.2008 12:42 Żuchowicz Jerzy - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
30.07.2008 12:38 Stachowiak Aleksandra - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
30.07.2008 12:19 Dąbrowicz Joanna - Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lulińcu
30.07.2008 12:09 Szafraniec Joanna - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
30.07.2008 11:42 Huć Joanna - Dyrektor Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
30.07.2008 11:30 Brzeziński Jan - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
30.07.2008 11:27 Stelmaszczyk Agnieszka - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
30.07.2008 11:22 Droździok Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
30.07.2008 11:18 Pagwet Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
30.07.2008 11:15 Szerszunowicz Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
30.07.2008 09:57 Panek Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
30.07.2008 09:54 Krajuszek Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego - Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
30.07.2008 09:48 Pilch Barbara - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
30.07.2008 09:38 Rokosa Renata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
30.07.2008 09:35 Pluta Zofia - p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
29.07.2008 15:12 Doleżych Jolanta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
29.07.2008 14:55 Gruca Barbara - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
29.07.2008 14:51 Mickoś Barbara - Kierownik Żłobka Miejskiego w Lublińcu
07.05.2008 11:58 Daniel Delekta - p.o. Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - uzyskanie upoważnienia do wydawania decyzji
10.04.2008 10:16 Halina Koza - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - przejście na emeryturę
06.03.2008 11:16 Pluta Zofia - p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu - przejście na emeryturę
21.02.2008 09:17 Masłowska Beata - Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych - nabycie uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych