Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2003 15:25 Józef Kazik - Burmistrz Miasta
21.08.2003 15:17 Joanna Bąk - Zastępca Burmistrza Miasta
21.08.2003 15:09 Jolanta Rezek - Sekretarz Urzędu Miasta
21.08.2003 15:02 Aniela Bęben - Skarbnik Urzędu Miasta
21.08.2003 14:50 Joachim Strzelczyk - Kierownik Wydziału Komunalnego, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
21.08.2003 14:40 Halina Koza - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
21.08.2003 14:28 Krzysztof Olczyk - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta
21.08.2003 14:20 Zygmunt Berbesz - Prezez Zarządu A.S.A.
21.08.2003 14:14 Blanka Bulik - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
21.08.2003 14:09 Renata Dudek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy
21.08.2003 14:01 Bogusław Hrycyk - Dyrektor Gimnazjum Nr 1
21.08.2003 13:54 Małgorzata Janas - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
21.08.2003 13:44 Stefania Koszarek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6
21.08.2003 13:38 Małgorzata Krajuszek - Dyrektor Przedszkola Integracyjnego Nr 3
21.08.2003 13:32 Lesław Kawa - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
21.08.2003 13:24 Bogusław Mandrysz - Dyrektor Gimnazjum Nr 2
21.08.2003 13:18 Barbara Mickoś - Kierownik Żłobka Miejskiego
21.08.2003 13:13 Halina Pagwet - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
21.08.2003 13:03 Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2
21.08.2003 12:32 Barbara Pilch - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4
21.08.2003 12:27 Ewa Plewnia - Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 6
21.08.2003 12:18 Zofia Pluta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7
21.08.2003 12:06 Aleksandra Stachowiak - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
21.08.2003 11:33 Małgorzata Stelmach - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
21.08.2003 11:22 Małgorzata Szerszunowicz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6
21.08.2003 11:17 Danuta Wereszczyńska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8
21.08.2003 11:10 Jerzy Żuchowicz - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oswiatowych