Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2008 11:34 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec
23.12.2008 13:41 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Steblów w Lublińcu
18.12.2008 15:27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kredyt długoterminowy w kwocie 2.400.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lublińca
17.12.2008 12:13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Lublińcu
08.12.2008 13:51 Ogłoszenie o wyniku negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego.
03.12.2008 15:51 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Steblów w Lublińcu
03.12.2008 10:28 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lublińca
13.11.2008 14:39 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Steblów w Lublińcu
10.11.2008 12:09 Zaproszenie do składania ofert w sprawie najmu komunalnych lokali użytkowych.
29.10.2008 14:25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg położonych na terenie gminy Lubliniec: Rejon 1 i Rejon 2
20.10.2008 14:54 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec- Rejon 1 i Rejon 2
20.10.2008 08:54 Sprostowanie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Lublińca
15.10.2008 11:21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji deszczowej w ul.Wymyślacz w Lublińcu
15.10.2008 11:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Lublińca
10.10.2008 13:03 Ogłoszenie wyników przetargu na sporządzenie operatów szacunkowych.
10.10.2008 10:45 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wdłuż ul.M.C.Skłodowskiej - I etap w Lublińcu
10.10.2008 10:40 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę nawierzchni ulic Karpego i Krzyżowskiej wraz z odwodnieniem w Lublińcu
06.10.2008 14:20 Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Lublińcu.
06.10.2008 13:44 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul.Wymyślacz w Lublińcu
06.10.2008 13:40 ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Lublińca - Rejon 1 i Rejon 2
03.10.2008 15:05 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie Gminy Lubliniec: Rejon 1 i Rejon 2
01.10.2008 11:51 Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż złomu stalowego pozyskanego z rozbiórki garażu.
30.09.2008 15:11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.Reymonta w Lublińcu
30.09.2008 15:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.Konopnickiej w Lublińcu
30.09.2008 12:36 Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M. C. Skłodowskiej - I etap w Lublińcu
30.09.2008 12:29 Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ulic Karpego i Krzyżowskiej wraz z odwodnieniem w Lublińcu
25.09.2008 15:53 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż złomu stalowego pozyskanego z rozbiórki garażu stalowego 10-stanowiskowego.
25.09.2008 15:49 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z rozbórką budynku garażu murowanego położonego przy ul. 11 Listopada.
25.09.2008 11:17 Zaproszenie do złożenia ofert na sporządzenie operatów szacunkowych.
22.09.2008 15:14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec: Rejon 1 i Rejon 2
22.09.2008 09:27 Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul.Konopnickiej w Lublińcu
22.09.2008 09:25 Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Reymonta w Lublińcu
18.09.2008 15:10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 listopada w Lublińcu.
18.09.2008 14:48 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie adaptacji budynku przy ul.Oświęcimskiej 30 na potrzeby MOPS w Lublińcu
17.09.2008 09:25 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Oświęcimskiej 30 na potrzeby MOPS w Lublińcu
11.09.2008 09:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji deszczowej w ul.Wymyślacz w Lublińcu
10.09.2008 14:54 Ogłoszenie o wynikach postępowania na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości.
10.09.2008 10:10 Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie robót związanych z adaptacją budynku przy ul.Oświęcimskiej 30 na potrzeby MOPS w Lublińcu
09.09.2008 09:43 Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Lublińcu.
02.09.2008 15:21 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie podziałów geodezyjnych działek stanowiących własność
01.09.2008 11:45 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z udostępnieniem istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.M.C.Skłodowskiej w Lub
29.08.2008 12:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy nawierzchni ulic Karpego i Krzyżowskiej wraz z odwodnieniem w Lublińcu
25.08.2008 14:31 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Konopnickiej w Lublińcu
25.08.2008 12:55 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Reymonta w Lublińcu
14.08.2008 10:36 Zaproszenie do składania ofert na pełninienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: modernizacja budynku muzeum im Edyty Stein w Lublińcu
13.08.2008 19:11 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie adaptacji budynku przy ul. Oświęcimskiej 30 na potrzeby MOPS w Lublińcu
13.08.2008 13:03 Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie adaptacji budynku Starej Poczty dla potrzeb MOPS w Lublińcu.
31.07.2008 11:21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację bydynku muzeum Edyty Stein przy ul. Edyty Stein w Lublińcu.
29.07.2008 12:06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej krytej pływalni w Lublińcu.
28.07.2008 14:42 Ogłoszenie wyników na adaptację budynku Starej Poczty dla potrzeb MOPS w Lublińcu

1 2 3 następna