Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.08.2020 09:07 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca
19.08.2020 09:03 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca
19.08.2020 09:02 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – wschodniej części miasta Lublińca
15.06.2020 14:47 OGŁOSZENIE o wyznaczeniu nowego terminu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
15.06.2020 14:42 OGŁOSZENIE o wyznaczeniu nowego terminu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
29.05.2020 10:24 OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
29.05.2020 10:24 OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
26.05.2020 14:40 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA O ODWOŁANIU DYSKUSJI PUBLICZNYCH
17.04.2020 09:16 OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
17.04.2020 09:14 OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
24.03.2020 11:48 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA O ODWOŁANIU DYSKUSJI PUBLICZNYCH
20.03.2020 14:09 Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
20.03.2020 14:07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
20.03.2020 14:05 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
13.03.2020 09:47 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
13.03.2020 09:46 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
17.12.2019 14:59 Informacja o ochronie danych osobowych w związku ze sporządzaniem aktów planistycznych
27.02.2019 10:08 Mapa pokrycia Gminy Lubliniec planami zagospodarowania przestrzennego wraz z aktualnymi zmianami
13.11.2015 14:56 Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
10.10.2012 11:45 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca uchwała nr 266/XXVI/2012 Rady Miasta Lublińca z dnia 25 września 2012 r.
28.04.2008 14:58 Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w spr. zaskarżonych planów zagosp. przestrzennego
15.12.2004 15:28 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublińca - NIEAKTUALNE