Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2007 14:55 Aleksandra Stachowiak - Kierownik Miejksiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu - informacja
20.12.2007 14:46 Joanna Szafraniec - p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu - objęcie stanowsika
20.12.2007 14:42 Przemysław Polaczek - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu - utrata stanowiska
20.12.2007 14:37 Joanna Huć - Dyrektor Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - objęcie stanowiska
20.12.2007 14:20 Małgorzata Janas - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - utrata uprawnień w związku z przejściem na emeryture
20.12.2007 13:57 Jan Brzeziński - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 - objęcie stanowiska
20.12.2007 13:50 Bogusław Hrycyk - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 - utrata stanowiska w związku z przejściem na emeryture
20.12.2007 10:47 Agnieszka Stelmaszczyk - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 - objęcie stanowiska
20.12.2007 10:32 Bogusław Mandrysz - Dyrektor Gimnzjum Nr 2 - utrata stanowiska w związku z przejściem na emeryture
20.12.2007 10:18 Jolanta Doleżych - Przedszkole Miejskie Nr 7 - objęcie stanowiska
20.12.2007 10:07 Bożena Droździok - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 - objęcie stanowiska
20.12.2007 09:56 Blanka Bulik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - utrata stanowiska w związku z przejściem na emeryture
20.12.2007 09:46 Zofia Pluta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 - objęcie stanowsika
20.12.2007 09:37 Zofia Pluta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 - utrata stanowiska
02.08.2007 13:25 Witold Tyrpień - Radca Prawny
02.08.2007 13:22 Edward Maniura - Burmistrz miasta Lublińca
09.07.2007 15:15 Joachim Strzelczyk
09.07.2007 15:07 Przemysław Polaczek - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
09.07.2007 15:02 Jerzy Żuchowicz - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
09.07.2007 14:29 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8
09.07.2007 14:10 Małgorzata Szerszunowicz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1
09.07.2007 12:44 Joanna Dąbrowicz - Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
09.07.2007 12:27 Aleksandra Stachowiak - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
09.07.2007 12:22 Zofia Pluta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7
09.07.2007 12:17 Barbara Pilch - Dyrektor Przeszkola Miejskiego nr 4
09.07.2007 12:09 Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2
09.07.2007 12:05 Halina Pagwet - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
09.07.2007 11:51 Barbara Mickoś - Kierownik Żłobka Miejskiego
09.07.2007 11:43 Bogusław Mandrysz - Dyrektor Gimnazjum nr 2
09.07.2007 11:34 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
09.07.2007 11:27 Małgorzata Krajuszek - Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 3
09.07.2007 11:20 Renata Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6
09.07.2007 11:14 Dariusz Myrcik - p.o.Dyrektora Miejskiego Domu Kultury
09.07.2007 11:06 Bogusław Hrycyk - Dyrektor Gimnazjum nr 1
09.07.2007 10:58 Małgorzata Janas - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
09.07.2007 10:50 Blanka Bulik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
09.07.2007 10:28 Marek Knabel - Prezes Zarządu "A.S.A. Lubliniec" Sp. z o.o.
09.07.2007 10:22 Adam Bielecki - naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
09.07.2007 10:11 Cezary Nowicki - naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej
09.07.2007 08:44 Halina Koza - naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
09.07.2007 08:37 Cezary Sękowski - naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
09.07.2007 08:28 Ewa Kaczmarczyk - skarbnik miasta
09.07.2007 08:19 Anna Jonczyk - Drzymała - zastępca burmistrza miasta
09.07.2007 08:14 Jan Grajcar - zastępca burmistrza
11.04.2007 13:38 Edward Maniura - Burmistrz miasta Lublińca (objęcie funkcji)
27.03.2007 14:59 Tadeusz Toma - inspektor d/s nadzoru właścicielskiego (utrata uprawnień)
27.03.2007 14:48 Cezary Nowicki - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej (nabycie uprawnień)
27.03.2007 14:39 Cezary Sękowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju (nabycie uprawnień)
27.03.2007 14:34 Ewa Kaczmarczyk - Skarbnik miasta Lublińca (nabycie uprawnień)
27.03.2007 14:25 Adam Bielecki - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (nabycie uprawnień)

1 2 następna