Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2022 14:16 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00021.2021, z dnia 18.01.2022r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu przy ul. Inwestycyujnej 1.
18.01.2022 13:58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00021.2021, z dnia 18.01.2022r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu.
18.01.2022 13:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych SE.6220.00021.2021, z dnia 18.01.2022r.dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu
18.01.2022 12:15 Ogłoszenie Marszałka Wojewódzwtwa Śląskiego o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.
14.01.2022 12:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień
12.01.2022 13:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca dot. podjęcia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
05.01.2022 13:09 Ogłoszenie sprzedaż drewna
05.01.2022 07:42 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
31.12.2021 08:10 Informacja o w szczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
30.12.2021 13:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00021, z dnia 30.12.2021r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem dla Eurobox Polska Sp. z o.o. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
30.12.2021 08:35 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
28.12.2021 10:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
28.12.2021 10:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
23.12.2021 07:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
15.12.2021 08:01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.29.2021.AF1.11, z dnia 10 grudnia 2021r.
13.12.2021 11:16 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
09.12.2021 12:11 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
08.12.2021 09:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
24.11.2021 07:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
24.11.2021 07:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
24.11.2021 07:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
24.11.2021 07:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
22.11.2021 07:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
22.11.2021 07:13 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
19.11.2021 07:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
16.11.2021 07:29 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
16.11.2021 07:28 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
16.11.2021 07:27 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
15.11.2021 07:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
10.11.2021 10:55 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca informujące strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
03.11.2021 07:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
29.10.2021 07:59 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
28.10.2021 07:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji o odmowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
28.10.2021 07:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o odmowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
27.10.2021 14:00 Decyzja odmawiajaca wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
27.10.2021 07:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
20.10.2021 13:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
13.10.2021 13:35 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOS.420.29.2021.AF1.2 z 5 października 2021
12.10.2021 07:09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
11.10.2021 14:38 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
29.09.2021 08:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
21.09.2021 09:29 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
17.09.2021 13:03 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.
13.09.2021 08:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
13.08.2021 08:09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
23.07.2021 07:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
06.07.2021 13:54 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z 02 lipca 2021
06.07.2021 13:51 Informacja Ministra Klimatu i Środowiska dot. wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu.
21.06.2021 12:51 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej
21.06.2021 12:47 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu

1 2 3 4 5 następna