Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2006 14:00 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Druk i dostawę gazety samorządowej Nowiny Lublinieckie".
29.12.2006 13:52 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta Lublińca".
29.12.2006 10:25 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu".
22.12.2006 15:26 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Bieżące, letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie miasta Lublińca".
21.12.2006 10:32 Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na "Naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego na terenie gminy Lubliniec".
19.12.2006 13:40 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Budowę ścieżki rowerowej w terenie leśnym wzdłuż DK11".
14.12.2006 13:38 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu".
14.12.2006 13:38 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu".
13.12.2006 15:23 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Druk i dostawę gazety samorządowej Nowiny Lublinieckie".
13.12.2006 13:06 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lublińca.
08.12.2006 14:09 Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Podmiejskiej w Lublińcu
06.12.2006 09:21 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu"
05.12.2006 13:52 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Modernizację systemu grzewczego w Przedszkolu Nr 6 w Lublińcu".
05.12.2006 13:24 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Przebudowę nawierzchni gruntowej ul. Pustej w Lublińcu"
05.12.2006 12:18 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta miasta Lublińca".
05.12.2006 10:53 Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Utrzymanie i zakładanie terenów zieleni miejskiej w Lublińcu".
28.11.2006 14:07 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, po uwzględnieniu protestu, na budowę ścieżki rowerowej w terenie leśnym wzdłuż DK-11 w Lublińcu
22.11.2006 11:41 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na utrzymanie i zakładanie terenów zieleni miejskiej w Lublińcu
22.11.2006 11:38 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na przebudowę nawierzchni gruntowej ul. Pustej w Lublińcu
22.11.2006 11:36 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
22.11.2006 11:34 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Lublińca
21.11.2006 10:46 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lublińca
20.11.2006 15:12 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację systemu grzewczego w Przedszkolu nr 6 w Lublińcu
20.11.2006 13:38 Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na druk i dostawę gazety samorządowej „NOWINY LUBLINIECKIE”
14.11.2006 15:55 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na budowę ścieżki rowerowej w terenie leśnym wzdłuż DK-11 w Lublińcu
09.11.2006 15:48 Informacja o unieważnieniu postępowania na "Rewitalizację X-tej Muzy w Lublińcu"
09.11.2006 15:44 Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę energi elektrycznej do budynków Urzędu Miejskiego w Lublińcu
09.11.2006 15:41 Ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizację istniejącej sieci ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta Lublińca
09.11.2006 15:37 Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę ściezki pieszo - rowerowej w ul. Św. Anny w Lublińcu
07.11.2006 13:23 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
07.11.2006 10:11 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przebudowę nawierzchni gruntowej ul. Pustej w Lublińcu
06.11.2006 15:15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę oświetlenia drogowego ul. Leśnej, Biała Cegielnia, Dolna, Szeroka w Lublińcu
06.11.2006 15:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację systemu grzewczego w Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
30.10.2006 14:23 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Miasta Lublińca
30.10.2006 14:05 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Lublińca
27.10.2006 15:35 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na utrzymanie i zakładanie terenów zieleni miejskiej w Lublińcu
27.10.2006 14:49 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie przebudowy nawierzchni gruntowej ul. Rzeźniczka
25.10.2006 10:16 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na budowę oświetlenia drogowego ul. Leśnej, Biała Cegielnia, Dolna, Szeroka
23.10.2006 11:24 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wybór operatora dla potrzeb realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Lublińcu
19.10.2006 13:17 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na modernizację istniejącej sieci ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta Lublińca
17.10.2006 14:57 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznej ścianki wspinaczkowej wraz z oddzielną skałką dla dzieci
17.10.2006 14:55 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę nawierzchni gruntowej ul. Rzeźniczka
13.10.2006 15:35 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Św. Anny w Lublińcu
13.10.2006 15:25 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę budynku na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
13.10.2006 11:34 Ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizację infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym
12.10.2006 09:06 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację systemu grzewczego w Przedszkolu Nr 6 w Lublińcu
11.10.2006 09:58 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na modernizację systemu grzewczego Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
09.10.2006 15:43 Ogłoszenie owszczęciu postępowania na budowę oświetlenia drogowego ul. Leśnej, Biała Cegielnia, Dolna, Szeroka w Lublińcu
09.10.2006 14:32 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie miasta Lublińca
09.10.2006 14:28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wybór operatora dla potrzeb realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Lublińcu

1 2 3 następna