Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2005 11:43 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2004/2005
06.07.2005 11:41 Wynik przetargu nieograniczonego z dnia 21.06.2004 r. na wykonanie robót remontowych w obiekcie basenu krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Sl. 42
06.07.2005 11:39 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w obiekcie basenu krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42
06.07.2005 11:38 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Przedszkoli i ZOPO w Lublińcu
06.07.2005 11:36 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublińcu przy ul. Droniowickiej 27
06.07.2005 11:35 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu przy ul. Uchodźców 34
06.07.2005 11:33 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 48
06.07.2005 11:32 Przetarg nieograniczony na usługi przewozowe - dowóz dzieci do szkoły na niżej wymienionych trasach w roku szkolnym 2003/2004
06.07.2005 11:29 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych - konserwacja dachu na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu przy ul. H. Wawrzyńca 20
06.07.2005 11:26 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remont dachu - wymiana papy na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32
06.07.2005 11:25 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remont sanitariatów w obiekcie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu przy ulicy Wojska Polskiego 6