Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2005 13:45 Ogłoszenie wyników przetargu na renowację kanału w ul. Paderewskiego 2004r.
25.10.2005 13:28 Ogłoszenie o przetargu na zakup paliw 2004r.
25.10.2005 13:17 Ogłoszenie o przetargu na renowację kanału ogólnospławnego 179m 2004r.
25.10.2005 13:03 Ogłoszenie o przetargu na zakup samochodu małolitrażowego 2004r.
25.10.2005 12:49 Ogłoszenie o przetargu na wymianę kanalizacji u. Paderewskiego, Sobieskiego, lisowickiej, Kopernika 2004r.
25.10.2005 12:44 Ogłoszenie wyników przetargu na przebudowę chodnika ul. Sobieskiego 2004r.
25.10.2005 12:35 Ogłoszenie o przetargu na przebudowę chodnika ul. Sobieskiego 2004r.
05.10.2005 13:20 Ogłoszenie o przetargu na przebudowę chodnika przy ul.Sobieskiego 2004r.
05.10.2005 13:15 Ogłoszenie wyników przetargu na zakup urządzenia ciśnieniowego 2004r.
05.10.2005 13:11 Ogłoszenie o przetargu na zakup urządzenia ciśnieniowego 2004r.
05.10.2005 13:06 Ogłoszenie wyników przetargu na mechaniczne czyszczenie kanałów 2004r.
05.10.2005 13:02 Ogłoszenie o przetargu na mechaniczne czyszczenie kanałów 2004r.
05.10.2005 12:57 Ogłoszenie wyników przetargu na uzupełnianie nawierzchni asfaltowej 2004r.
05.10.2005 12:54 Ogłoszenie wyników przetargu na wywóz piasku i skratek z oczyszczalni ścieków 2004r.
05.10.2005 12:50 Ogłoszenie o przetargu na uzupełnienie nawierzchni asfaltowej 2004r.
05.10.2005 12:45 Ogłoszenie o przetargu na wywóz o odpadów z oczyszczalni ścieków 2004.
28.09.2005 11:08 Ogłoszenie wyników przetargu na modernizację przepompowni ścieków 2004r.
28.09.2005 11:01 Ogłoszenie o przetargu na modernizację przepompowni ścieków 2004r.
28.09.2005 10:49 Ogłoszenie wyników przetargu na odwodnienie osadu 2004r.
28.09.2005 10:43 Ogłoszenie wyników przetargu na zakup materiałów wodociągowych 2004r.
28.09.2005 10:32 Ogłoszenie wyników przetargu na zakup rur pompowych 2004r.
12.09.2005 11:15 Ogłoszenie o przetargu na zakup wodomierzy 2004r.
12.09.2005 11:11 Ogłoszenie o przetargu na odwodnienie osadu 2004r.
12.09.2005 11:03 Ogłoszenie o przetargu na zakup rur pompowych 2004r.
12.09.2005 09:44 Ogłoszenie o przetargu na dostawę koagulanta 2004r.
12.09.2005 09:38 Ogłoszenie o przetargu na materiały wodociagowe 2004r.
12.09.2005 09:33 Ogłoszenie wyników przetargu na usługi transportowe 2004r.
12.09.2005 09:29 Ogłoszenie o przetargu na zakup wodomierzy 2004r.
12.09.2005 09:25 Ogłoszenie o przetargu na usługi transportowe 2004r.
25.08.2005 10:44 Ogłoszenie wyników przetargu na zakup paliw 2003r.
25.08.2005 10:28 Ogłoszenie wyników przetargu na zakup samochodu osobowo ciężarowego 2003r.
25.08.2005 10:24 Ogłoszenie o przetargu na zakup paliw 2003r.
25.08.2005 10:20 Ogłoszenie o przetargu na zakup samochodu osobowo-ciężarowego 2003r.
25.08.2005 10:16 Ogłoszenie wyników przetargu na przecisk sterowany-Kokotek 2003r.
25.08.2005 10:12 Ogłoszenie wyników przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków 2003r.
25.08.2005 10:09 Ogłoszenie o przetargu na wymianę kanalizacji- Sobieskiego 2003r.
25.08.2005 10:05 Ogłoszenie o przetargu na przecisk sterowany-Kokotek 2003r.
25.08.2005 09:55 Ogłoszenie o przetargu na zakup wodomierzy 2003r.
25.08.2005 09:49 Ogłoszenie o przetargu na zakup zestawów inkasenckich 2003r.
25.08.2005 09:41 Ogłoszenie o przetargu na modernizację oczyszczalni 2003r.
25.08.2005 09:34 Ogłoszenie o przetargu na odwodnienie osadu 2003r.