Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2006 14:19 Wynik przetargu na dostawę materiałów biurowych
21.12.2005 10:36 Wynik przetargu nieograniczonego na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego w Lublińcu
09.12.2005 15:16 Wynik przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych miasta Lublińca
09.12.2005 14:53 Wyniki przetargu na bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i chodników na terenie miasta Lublińca
02.12.2005 15:25 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
29.11.2005 08:28 Wynik przetargu na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w sięgaczu ul. Opolskiej w Lublińcu
22.11.2005 15:15 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i chodników na terenie miasta Lublińca
18.11.2005 15:22 Wynik przetargu na modernizację nawierzchni ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem w Lublińcu
17.11.2005 15:36 Wynik przetargu na dostawę materiałów biurowych
16.11.2005 14:29 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na pobór opłaty targowej na terenie miasta Lublińca
16.11.2005 07:32 Wynik przetargu na druk i dostawę gazety samorządowej "NOWINY LUBLINIECKIE"
16.11.2005 07:27 Wynik przetargu na konserwację i remont zieleni miejskiej w Lublińcu
10.11.2005 15:18 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej - sięgacz
09.11.2005 14:29 Wynik przetargu nieograniczonego na oczyszczanie ulic, chodników i placów na terenie miasta Lublińca
05.11.2005 11:15 Ogłoszenie przetargu ograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych miasta Lublińca
25.10.2005 15:51 Wynik przetargu na zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów
24.10.2005 15:05 Wyniki przetargu na dostawę zestawów komputerowych PC wraz z dodatkowymi urządzeniami, akcesoriami i oprogramowaniem
24.10.2005 15:01 Ogłoszenie przetargu na druk i dostawę gazety samorządowej "NOWINY LUBLINIECKIE"
11.10.2005 14:14 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu
05.10.2005 10:27 Wyniki przetargu na dostawę 2-ch serwerów sieciowych wraz z sieciowym systemem operacyjnym
03.10.2005 15:29 Wyniki przetargu na dostawę samochodu - mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
03.10.2005 15:27 Ogłoszenie przetargu na konserwację i remont zieleni miejskiej w Lublińcu
03.10.2005 15:25 Ogłoszenie przetargu na oczyszczanie ulic, chodników i placów na terenie miasta Lublińca
23.09.2005 11:08 Ogłoszenie przetargu na modernizację nawierzchni ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem
20.09.2005 15:10 Wynik przetargu na modernizację nawierzchni ul. Wrzosowej
20.09.2005 15:09 Wynik przetargu na modernizację nawierzchni ul. Malinowej
19.09.2005 14:00 Wynik przetargu na przebudowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Droniowickiej w Lublińcu
15.09.2005 15:16 Ogłoszenie przetargu na dostawę samochodu - mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
15.09.2005 13:46 Ogłoszenie przetargu na dostawę 2-ch serwerów sieciowych wraz z sieciowym systemem operacyjnym
14.09.2005 13:55 Wynik postępowania na dostawę dwóch serwerów sieciowych wraz z sieciowym systemem operacyjnym
01.09.2005 14:24 Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta Lublińca
01.09.2005 12:02 Przetarg nieograniczony na modernizację nawierzchni ul. Wrzosowej
01.09.2005 11:54 Przetarg nieograniczony na modernizację nawierzchni ul. Malinowej
31.08.2005 14:55 Wynik postępowania na dostawę materiałów biurowych
09.08.2005 10:27 Wynik postępowania na wykonanie rzeźby plenerowej poświęconej pamięci św. Edyty Stein
28.07.2005 15:26 Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Droniowickiej w Lublińcu
21.07.2005 14:44 Wynik przetargu na wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Witosa w Lublińcu
04.07.2005 15:06 Ogłoszenie przetargu na modernizację nawierzchni ul. Witosa w Lublińcu
04.07.2005 13:30 Wynik przetargu na modernizację nawierzchni placu Kopernika wraz z oświetleniem i małą architekturą w Lublińcu
28.06.2005 12:09 Wynik przetargu na dostawę materiałów biurowych
16.06.2005 12:13 Ogłoszenie o przetargu na modernizację nawierzchni Placu Kopernika wraz z oświetleniem i małą architekturą
16.06.2005 12:10 Wynik przetargu na dostawę materiałów biurowych
16.06.2005 12:08 Wynik przetargu na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem lokalowym
16.06.2005 12:06 Wynik przetargu na dostawę zestawów komputerowych
16.06.2005 11:59 Wynik przetargu na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem lokalowym
16.06.2005 11:57 Wynik przetargu na obsługę w zakresie szacowania nieruchomości
16.06.2005 11:53 Wynik przetargu na dostawę materiałów biurowych
16.06.2005 11:47 Ogłoszenie o przetargu na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem lokalowym
16.06.2005 11:44 Wynik przetargu na druk gazety samorządowej NOWINY LUBLINIECKIE
16.06.2005 11:41 Przetarg nieograniczony na obsługę w zakresie szacowania nieruchomości

1 2 następna