Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2023 17:29 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
25.10.2023 17:28 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
25.10.2023 17:27 Józef Korpak - Sekretarz Miasta Lublińca
25.10.2023 17:25 Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
25.10.2023 17:25 Rafał Jureczko – Skarbnik Miasta Lublińca
25.10.2023 17:23 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego – (były)
25.10.2023 17:21 Wioleta Smołucha – Naczelnik Wydziału Planowania Zieleni, Sportu i Rekreacji
25.10.2023 17:20 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
25.10.2023 17:20 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
25.10.2023 17:18 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
25.10.2023 17:18 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
25.10.2023 17:17 Marzena Grzyb - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
25.10.2023 17:15 Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
25.10.2023 17:13 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
25.10.2023 17:12 Mariola Drapacz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
25.10.2023 17:11 Iwona Mańka – Starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
25.10.2023 17:10 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu,
25.10.2023 17:09 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
25.10.2023 17:08 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
25.10.2023 17:07 Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
25.10.2023 17:06 Joanna Brodowy – Dyrektor Szkoły Podstawowej 2 w Lublińcu
25.10.2023 17:05 Ewa Prandzioch – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu
25.10.2023 17:05 Anna Janik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
25.10.2023 17:04 Mariola Dylak – Skawińska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
25.10.2023 17:03 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
25.10.2023 17:03 Anna Wachowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
25.10.2023 17:02 Katarzyna Chałat - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
25.10.2023 17:01 Elwira Masoń – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
25.10.2023 17:00 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
25.10.2023 16:59 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
25.10.2023 16:58 Joanna Gawron - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu
25.10.2023 16:57 Karina Gatner - objęcie stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
25.10.2023 16:54 Pani Barbara Kozielska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego nabycie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej w imieniu Burmistrza Miasta Lublińcu
25.10.2023 16:52 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu - utrata stanowsiska
25.10.2023 16:51 Mariola Drapacz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu - objęcie stanowiska
25.10.2023 16:48 Wioleta Smołucha – Naczelnik Wydziału Planowania Zieleni, Sportu i Rekreacji - nabycie uprawnień
25.10.2023 16:47 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego - utrata uprawnień
25.10.2023 16:46 Iwona Mańka – Starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu - nabycie uprawnień
25.10.2023 16:45 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu - utrata uprawnień