Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2023 09:44 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rewitalizacji miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
05.12.2023 13:52 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20 w Lublińcu
05.12.2023 10:20 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec.
05.12.2023 10:10 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
30.11.2023 13:41 Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę tonerów i tuszy do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
30.11.2023 13:31 Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
30.11.2023 11:25 Zaproszenie do składania ofert na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024
29.11.2023 11:28 Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na „zapewnieniu całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec w roku 2024”
28.11.2023 12:04 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji 3 budynków wielorodzinnych, położych w Lublińcu, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
23.11.2023 10:36 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
23.11.2023 09:11 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
22.11.2023 09:23 Ogłoszenie o wyniku na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami, stanowiących własność gminy Lubliniec
20.11.2023 13:52 Zapraszenie do składania ofert na zakup i dostawę tonerów i tuszy do drukarek do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
20.11.2023 13:48 Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
17.11.2023 08:05 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej oraz w specjalności elektrycznej nad realizacją robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440072S ul. Plebiscytowej w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap"
15.11.2023 12:56 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup i wykonanie nasadzenia 40 sztuk drzew na terenie nieruchomości będącej własnością Gminy Lubliniec.
13.11.2023 07:37 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Lubliniec.
06.11.2023 07:44 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań archeologicznych, w zakresie odsłonięcia reliktów domniemanego fundamentu mauzoleum rodziny Niegolewskich (wraz z weryfikacją istnienia krypty) oraz przeglądu zdeponowanych płyt granitowych pochodzących z rozbiórki nawierzchni wokół zbiorowej mogiły wojennej żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty na cmentarzu wojskowym w Lublińcu przy ul. Stalmacha 3
31.10.2023 09:43 Zaproszenie do składania ofert na zakup i wykonanie nasadzenia 40 sztuk drzew na terenie nieruchomości będącej własnością Gminy Lubliniec
31.10.2023 09:40 Ogłoszenie dot. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i wykonanie nasadzenia 70 sztuk drzew na terenie nieruchomości będącej własnością Gminy Lubliniec.
31.10.2023 08:48 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę i montaż układów kompensacji energii biernej pojemnościowej w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5, 5a i 7a w Lublińcu
31.10.2023 08:05 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: w specjalności drogowej, w specjalności elektrycznej, nad realizacją robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440072S ul. Plebiscytowej w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap"
27.10.2023 10:25 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
27.10.2023 10:15 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
27.10.2023 09:04 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Lubliniec
25.10.2023 14:20 Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność gminy Lubliniec
23.10.2023 15:22 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań archeologicznych na cmentarzu wojskowym w Lublińcu przy ul. Stalmacha 3
20.10.2023 12:47 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż układów kompensacji energii biernej pojemnościowej w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5, 5a i 7a w Lublińcu
19.10.2023 14:50 Zaproszenie do składania ofert na zakup i wykonanie nasadzenia 70 sztuk drzew na terenie nieruchomości będącej własnością Gminy Lubliniec
16.10.2023 07:46 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę i wymianę źródeł światła sodowego na źródła LED na liniach oświetlenia drogowego będących własnością gminy Lubliniec
12.10.2023 13:02 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków w jednostkach oświatowych oraz budynku należącego do Gminy Lubliniec
04.10.2023 14:15 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec.
04.10.2023 12:20 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i wymianę źródeł światła sodowego na źródła światła LED na liniach oświetlenia drogowego będących własnością gminy Lubliniec
27.09.2023 09:38 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie sali gimnastycznej przy basenie krytym w Lublińcu
26.09.2023 14:50 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę i wymianę opraw oświetlenia na oprawy LED na boisku "Orlik" przy ul. Kochcickiej w Lublińcu
21.09.2023 09:17 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków wielkopowierzchniowych w jednostkach oświatowych oraz budynku należącego do Gminy Lubliniec
20.09.2023 10:44 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej przy basenie krytym w Lublińcu
08.09.2023 09:24 Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego skierowanego do rzeczoznawców majątkowych
08.09.2023 08:16 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w obiekcie położonym na działce nr 3595/368, przy ul. 11 Listopada w Lublińcu
07.09.2023 08:14 Zaproszenie do składania ofert na dostawę i wymianę opraw oświetlenia na oprawy LED na boisku "Orlik" przy ul. Kochcickiej w Lublińcu
05.09.2023 07:58 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 440008S ulicy Bukowej w Lublińcu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
01.09.2023 12:24 Burmistrz Miasta Lublińca, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pielęgnacji i konserwacji drzew posiadających status pomnika przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Lubliniec.
01.09.2023 09:07 Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego
28.08.2023 08:23 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2023/2024
22.08.2023 13:23 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie sprawdzenia warunków widoczności na 6 przejazdach kolejowych przez drogi gminne i wewnętrzne
21.08.2023 11:48 Zaproszenie do składania ofert na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024
18.08.2023 08:53 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w obiekcie położonym na działce nr 3595/368, przy ul. 11 Listopada w Lublińcu
17.08.2023 09:07 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w obiekcie położonym na działce nr 3595/368, przy ul. 11 Listopada w Lublińcu
11.08.2023 11:09 Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni na cmentarzu wojskowym w Lublińcu przy ul. Stalmacha.
04.08.2023 07:54 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na modernizację obiektu mostowego na potoku Steblowskim pomiędzy ul. Damrota i al. Solidarności oraz remont części jezdnej mostu na rzece Mała Panew w Lublińcu - Kokotku

1 2 3 następna