Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2023 11:38 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinków dróg gminnych: ul. Wieniawskiego, ul. Kisielewskiego, ul. Ks. Szramka w Lublińcu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
31.10.2023 08:50 Ogłoszenie o zamówieniu na bieżące utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec w latach 2024-2025
27.10.2023 10:14 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie projektu budowlanego oraz programu funkcjonalno – użytkowego budowy dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo – drogowego w ulicy Częstochowskiej w Lublińcu wraz z budową przejścia podziemnego
21.09.2023 14:00 Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 440072S ul. Plebiscytowej w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego
15.09.2023 12:12 Ogłoszenie o zamówieniu na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu w latach 2024-2025
29.08.2023 12:20 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
11.08.2023 10:01 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę drona wyposażonego w kamery i system teledetekcyjny badający skład dymu z kominów
21.07.2023 09:59 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
04.07.2023 10:11 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
26.06.2023 10:01 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie projektu budowlanego oraz programu funkcjonalno – użytkowego budowy dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo – drogowego w ulicy Częstochowskiej w Lublińcu wraz z budową przejścia podziemnego
22.06.2023 13:01 Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej
18.04.2023 11:52 Ogłoszenie o zamówieniu na koszenie zieleńców i terenów zieleni na terenie miasta Lublińca w roku 2023
03.04.2023 13:20 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
03.04.2023 09:35 Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
24.02.2023 09:29 Ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie zieleni na terenie miasta Lublińca w roku 2023
02.02.2023 09:30 Ogłoszenie o zamówieniu na na dostawę i montaż dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z szybem windowym oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu