Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2023 12:41 Zarządzenie Nr 327/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu, na rzecz Lublinieckiego Klubu Sportowego „SPARTA” Lubliniec
27.11.2023 12:33 Zarządzenie Nr 326/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Spokojnej 2 w Lublińcu, na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
27.11.2023 12:19 Zarządzenie Nr 325/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 listopada 2023 r. w ssprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok
27.11.2023 12:16 Zarządzenie Nr 324/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie ustalenia trybu wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu dla celów konsultacji wymaganych przepisami prawa pracy
20.11.2023 12:30 Zarządzenie Nr 323/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubliniec na lata 2024 – 2028
20.11.2023 12:25 Zarządzenie Nr 322/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Kokotek na okres do 3 lat
20.11.2023 12:21 Zarządzenie Nr 321/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Krótkiej na okres do 3 lat
20.11.2023 12:17 Zarządzenie Nr 320/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Stalmacha na okres do 3 lat
20.11.2023 12:13 Zarządzenie Nr 319/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Bukowej na okres do 3 lat
20.11.2023 12:06 Zarządzenie Nr 318/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Zachodniej na okres do 3 lat
20.11.2023 11:58 Zarządzenie Nr 317/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
20.11.2023 11:53 Zarządzenie Nr 316/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
20.11.2023 11:47 Zarządzenie Nr 315/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
16.11.2023 12:41 Zarządzenie Nr 314/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
16.11.2023 12:34 Zarządzenie Nr 313/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca
16.11.2023 12:31 Zarządzenie Nr 312/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Lublińca
16.11.2023 12:25 Zarządzenie Nr 311/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 listopada 2023r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Częstochowskiej 34 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
16.11.2023 12:18 Zarządzenie Nr 310/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok
16.11.2023 12:12 Zarządzenie Nr 309/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 listopada 2023 roku w sprawie zasad przydziału napojów, środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
13.11.2023 15:34 Zarządzenie Nr 308/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie: konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
13.11.2023 15:31 Zarządzenie Nr 307/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok
13.11.2023 15:27 Zarządzenie Nr 306/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Miasta Lublińca gminnego ćwiczenia doskonalącego w ramach udziału w powiatowym ćwiczeniu doskonalącym pod kryptonimem „KURIER 2023”
13.11.2023 15:23 Zarządzenie Nr 305/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 października 2023r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Cyrana
13.11.2023 15:19 Zarządzenie Nr 304/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok
13.11.2023 15:13 Zarządzenie Nr 303/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
08.11.2023 12:49 Zarządzenie Nr 302/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2023r. zmieniające zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
08.11.2023 12:43 Zarządzenie Nr 301/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2023 rok
08.11.2023 12:37 Zarządzenie Nr 300/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2023r. w sprawie instrukcji kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu
08.11.2023 12:28 Zarządzenie Nr 299/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023r. w sprawie waloryzacji opłaty przekształceniowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących poprzednio własność Gminy Lubliniec
08.11.2023 12:25 Zarządzenie Nr 298/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
08.11.2023 12:21 Zarządzenie Nr 297/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat
08.11.2023 12:18 Zarządzenie Nr 296/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Klonowej na okres do 3 lat
08.11.2023 12:15 Zarządzenie Nr 295/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Jaśminowej na okres do 3 lat
08.11.2023 12:00 Zarządzenie Nr 294/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Jaśminowej na okres do 3 lat
08.11.2023 11:57 Zarządzenie Nr 293/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Jaśminowej na okres do 3 lat
08.11.2023 11:53 Zarządzenie Nr 292/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat
08.11.2023 11:50 Zarządzenie Nr 291/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego na okres do 3 lat
08.11.2023 11:47 Zarządzenie Nr 290/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego na okres do 3 lat
08.11.2023 11:37 Zarządzenie Nr 289/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Aleksandra Kamińskiego na okres do 3 lat
08.11.2023 11:33 Zarządzenie Nr 288/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Lisowickiej na okres do 3 lat
07.11.2023 13:41 Zarządzenie Nr 287/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Lisowickiej na okres do 3 lat
07.11.2023 13:38 Zarządzenie Nr 286/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Lisowickiej na okres do 3 lat
07.11.2023 13:34 Zarządzenie Nr 285/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 października 2023 r. w sprawie nabycia w drodze odkupu prawa własności nieruchomości, położonej w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
07.11.2023 13:30 Zarządzenie Nr 284/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
07.11.2023 13:17 Zarządzenie Nr 283/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
07.11.2023 13:12 Zarządzenie Nr 282/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 października 2023 r. w sprawie: udzielenia upoważnień do załatwiania spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi
02.11.2023 14:07 Zarządzenie Nr 281/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 października 2023 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
02.11.2023 12:16 Zarządzenie Nr 280/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 października 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
02.11.2023 12:12 Zarządzenie Nr 279/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 października 2023r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
02.11.2023 12:04 Zarządzenie Nr 278/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 października 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2023 rok

1 2 3 4 5 6 następna