Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2022 17:10 Prandzioch Ewa – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu - objęcie funkcji
24.10.2022 17:08 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu - objęcie funkcji
22.09.2022 13:16 Katarzyna Górecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu - utrata funkcji
22.09.2022 13:15 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu - utrata funkcji
22.09.2022 13:14 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
22.09.2022 13:13 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
22.09.2022 13:12 Józef Korpak - Sekretarz Miasta Lublińca
22.09.2022 13:11 Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
22.09.2022 13:11 Rafał Jureczko – Skarbnik Miasta Lublińca
22.09.2022 13:10 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
22.09.2022 13:09 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
22.09.2022 13:08 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
22.09.2022 13:07 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
22.09.2022 13:02 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
22.09.2022 13:00 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
22.09.2022 12:57 Marzena Grzyb - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
22.09.2022 12:56 Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
22.09.2022 12:55 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
22.09.2022 12:53 Katarzyna Jasińska – Specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
20.09.2022 16:00 Mariola Drapacz – Starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
20.09.2022 15:58 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
20.09.2022 15:58 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu,
20.09.2022 15:57 Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
20.09.2022 15:56 Anna Janik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
20.09.2022 15:56 Joanna Brodowy – Dyrektor Szkoły Podstawowej 2 w Lublińcu
20.09.2022 15:54 Mariola Dylak – Skawińska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
20.09.2022 15:54 Katarzyna Górecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu
20.09.2022 15:53 Anna Wachowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
20.09.2022 15:52 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
20.09.2022 15:51 Elwira Masoń – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
20.09.2022 15:51 Katarzyna Chałat - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
20.09.2022 15:50 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
20.09.2022 15:49 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
20.09.2022 15:48 Joanna Gawron - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu