Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2023 12:25 Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego
08.11.2023 06:47 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Lublińcu
20.10.2023 10:34 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Lublińcu
23.05.2023 08:54 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022r.
16.05.2022 12:18 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021r.
16.08.2021 13:49 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubliniec na okres 3 lat zatwierdzona decyzją NR GL.RZT.70.156.202 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dn. 22 lipca 2021r.
09.06.2021 14:40 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r.
08.05.2020 12:13 Sprawozdznia z wykonania budżetu za 2019
04.05.2020 12:32 OGŁOSZENIE wyniku przetargu na załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
16.04.2020 16:43 OGŁOSZENIE przetargu na transport i zagospodarowanie odpadów : skratek, zawartości piaskownika oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu.
06.12.2019 12:41 OGŁOSZENIE wyboru dostawcy materiałów biurowych
06.12.2019 12:35 OGŁOSZENIE wyboru dostawcy środków czystości
06.12.2019 12:29 ZAPROSZENIE do składania ofert na bieżący zakup paliwa dla pojazdów ZGKLiC w Lublińcu
20.11.2019 14:16 ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup materiałów biurowych
20.11.2019 14:13 ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup środków czystości
13.11.2019 12:03 ZAPROSZENIE do złożenia oferty na okresowy przegląd kotłów gazowych
10.06.2019 14:19 ZAPROSZENIE do składania ofert na malowanie niecki basenu krytego
28.01.2019 09:55 OGŁOSZENIE wyboru oferty na systematyczne usuwanie stałych odpadów komunalnych .
18.12.2018 10:15 OGŁOSZENIE wyboru dostawcy środków czystości
17.12.2018 13:16 OGŁOSZENIE wyboru dostawcy materiałów biurowych
06.12.2018 11:16 ZAPROSZENIE do składania ofert na bieżący zakup paliwa dla pojazdów ZGKLiC w Lublińcu
06.12.2018 11:13 ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup środków czystości
06.12.2018 11:10 ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup materiałów biurowych
30.11.2018 07:37 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU na odwodnienie osadu
22.11.2018 13:32 OGŁOSZENIE przetargu na odwodnienie osadu ściekowego
14.11.2018 14:27 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU na załadunek, transport i przetwarzanie osadów ściekowych
31.10.2018 10:59 ZAPROSZENIE do składania ofert na dostawę wodomierzy do zimnej wody
30.10.2018 09:01 OGŁOSZENIE PRZETARGU na odbiór osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem oraz przetwarzanie osadu
15.10.2018 12:33 ZAPROSZENIE do złożenia oferty na okresowy przegląd kotłów gazowych
07.12.2017 09:42 ZAPROSZENIE do składania ofert na bieżący zakup paliwa dla pojazdów ZGKLiC w Lublińcu
01.12.2017 14:42 ZAPROSZENIE do skladania ofert na systematyczne usuwanie stałych odpadów komunalnych z posesji ZGKLiC w Lublińcu
30.11.2017 11:04 ZAPROSZENIE do skladania ofert na zakup materiałów biurowych
30.11.2017 11:01 ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup środków czystości
07.11.2017 13:09 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU na odwodnienie osadu
26.10.2017 13:52 OGŁOSZENIE PRZETARGU na odwodnienie osadu
28.10.2016 10:39 OGŁOSZENIE wyniku przetargu na załadunek, transport i przetwarzanie osadu ściekowego
28.10.2016 10:23 OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
14.10.2016 15:34 OGŁOSZENIE PRZETARGU na załadunek, transport i przetwarzanie osadu ściekowego.
12.10.2016 13:52 ZAPROSZENIE do składania ofert na okresowy przegląd kotłów gazowych
14.09.2016 11:44 Ogłoszenie odsprzedaży rur stalowych po cenie złomu użytkowego.
09.09.2016 14:19 Ogłoszenie wyniku przetargu na odwodnienie osadu
01.09.2016 10:57 OGŁOSZENIE PRZETARGU na odwodnienie osadu
10.12.2015 11:40 ZAPROSZENIE do składania ofert na bieżący zakup paliwa.
19.11.2015 13:50 ZAPROSZENIE do składania ofert na dostawę wodomierzy.
19.10.2015 11:47 ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup środków czystości
02.10.2015 10:37 OGŁOSZENIE wyniku wyboru Wykonawcy okresowego przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych
24.09.2015 09:17 ZAPROSZENIE do składania ofert na okresowy przegląd kotłów gazowych
17.07.2015 13:54 Ogłoszenie wyniku przetargu na odwodnienie osadu.
10.07.2015 09:30 Ogłoszenie nowego przetargu na odwodnienie osadu.
03.07.2015 08:41 Unieważnienie przetargu na odwodnienie osadu.

1 2 3 następna