Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2022 13:32 Uchwała nr 616/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
20.12.2022 13:27 Uchwała nr 615/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia akcji "CZARNA POLSKA JESIEŃ" organizowanej przez Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.
20.12.2022 13:26 Uchwała nr 614/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego Miasta Lublińca „Nowiny Lublinieckie”.
20.12.2022 13:23 Uchwała nr 613/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
20.12.2022 13:22 Uchwała nr 612/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu.
20.12.2022 13:21 Uchwała nr 611/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
20.12.2022 13:12 Uchwała nr 610/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Makowej w Lublińcu.
20.12.2022 13:11 Uchwała nr 609/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Ks. Józefa Cebuli.
20.12.2022 13:10 Uchwała nr 608/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
20.12.2022 13:03 Uchwała nr 607/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. płk Wacława Wilniewczyca w zachodniej części miasta Lublińca.
20.12.2022 13:02 Uchwała nr 606/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych.
20.12.2022 12:58 Uchwała nr 605/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.
20.12.2022 12:47 Uchwała nr 604/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca.
20.12.2022 12:46 Uchwała nr 603/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
20.12.2022 12:45 Uchwała nr 602/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.
23.11.2022 08:54 Uchwała nr 600/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 248/XXIV/2016 w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
23.11.2022 08:54 Uchwała nr 601/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
23.11.2022 08:53 Uchwała nr 599/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej
23.11.2022 08:52 Uchwała nr 598/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
23.11.2022 08:50 Uchwała nr 597/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
23.11.2022 08:48 Uchwała nr 596/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok
23.11.2022 08:47 Uchwała nr 595/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
31.10.2022 10:52 Uchwała nr 594/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przekazania petycji.
31.10.2022 10:50 Uchwała nr 593/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu.
31.10.2022 10:48 Uchwała nr 592/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2023-2026”.
31.10.2022 10:46 Uchwała nr 591/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubliniec.
31.10.2022 10:45 Uchwała nr 590/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
31.10.2022 10:43 Uchwała nr 589/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów.
31.10.2022 10:42 Uchwała nr 588/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
31.10.2022 10:41 Uchwała nr 587/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.
31.10.2022 10:40 Uchwała nr 586/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2023 rok dla zakładu budżetowego.
31.10.2022 10:39 Uchwała nr 585/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2023r. dla zakładu budżetowego.
31.10.2022 10:37 Uchwała nr 584/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. sprawie zmiany uchwały Nr 448/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2022r. dla zakładu budżetowego.
31.10.2022 10:36 Uchwała nr 583/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. sprawie zmiany uchwały Nr 447/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2022 rok dla zakładu budżetowego.
28.09.2022 08:31 Uchwała nr 582/LI/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 września 2022 r. sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”
28.09.2022 08:29 Uchwała nr 581/LI/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich
28.09.2022 08:27 Uchwała nr 580/LI/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
28.09.2022 08:23 Uchwała nr 579/LI/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok
02.09.2022 10:32 Uchwała nr 578/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030".
02.09.2022 10:31 Uchwała nr 577/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030”.
02.09.2022 10:30 Uchwała nr 576/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Lublińca.
02.09.2022 10:29 Uchwała nr 575/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.
02.09.2022 10:28 Uchwała nr 574/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego do realizacji zadania pn. Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
02.09.2022 10:27 Uchwała nr 573/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Osiedle Posmyk.
02.09.2022 10:25 Uchwała nr 572/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Karola Miarki i Plebiscytową w Lublińcu.
02.09.2022 10:19 Uchwała nr 571/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z 28 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
02.09.2022 10:18 Uchwała nr 570/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
02.09.2022 10:17 Uchwała nr 569/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
02.09.2022 10:03 Uchwała nr 568/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.
09.08.2022 14:28 Uchwała nr 567/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

1 2 3 następna