Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2023 08:43 Zarządzenie Nr 414/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
22.02.2023 08:39 Zarządzenie Nr 413/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
20.01.2023 12:10 Zarządzenie Nr 412/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
20.01.2023 12:04 Zarządzenie Nr 411/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok
20.01.2023 11:47 Zarządzenie Nr 410/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy KOCHCICKIEJ, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
20.01.2023 11:43 Zarządzenie Nr 409/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
12.01.2023 08:58 Zarządzenie Nr 408/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planów finansowych dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
12.01.2023 08:49 Zarządzenie Nr 407/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
12.01.2023 08:39 Zarządzenie nr 406/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok
12.01.2023 08:36 Zarządzenie Nr 405/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 grudnia .2022 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
30.12.2022 11:13 Zarządzenie Nr 404/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 grudnia 2022r. uchylające upoważnienie pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do wydawania decyzji administracyjnych
30.12.2022 11:05 Zarządzenie Nr 403/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2023
30.12.2022 10:42 Zarządzenie Nr 402/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
30.12.2022 10:37 Zarządzenie Nr 401/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec
30.12.2022 10:33 Zarządzenie Nr 400/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2023 r.
30.12.2022 10:31 Zarządzenie Nr 399/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
30.12.2022 10:21 Zarządzenie Nr 398/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planów finansowych dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
30.12.2022 09:58 Zarządzenie Nr 397/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
30.12.2022 09:51 Zarządzenie Nr 396/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego przy pl. Mańki 3 w Lublińcu
30.12.2022 09:48 Zarządzenie Nr 395/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 13 w Lublińcu
30.12.2022 09:42 Zarządzenie Nr 394/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu
30.12.2022 09:39 Zarządzenie Nr 393/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w Lublińcu
29.12.2022 14:38 Zarządzenie Nr 392/2022 Burmistrza Miasta Lublinca z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok
29.12.2022 14:22 Zarządzenie Nr 391/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
29.12.2022 14:09 Zarządzenie Nr 390/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok
29.12.2022 14:04 Zarządzenie Nr 389/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu, na rzecz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu.
29.12.2022 13:59 Zarządzenie Nr 388/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok
29.12.2022 13:54 Zarządzenie Nr 387/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu przy ulicy Strzeleckiej na okres do 3 lat
29.12.2022 13:47 Zarządzenie Nr 386/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lublińcu w rejonie ulic Czesława Niemena i Zachodniej na okres do 3 lat
28.12.2022 12:16 Zarządzenie Nr 385/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia postępowań w zakresie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
28.12.2022 12:13 Zarządzenie Nr 384/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia postępowań w zakresie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
14.12.2022 13:27 Zarządzenie Nr 383/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.12.2022 13:25 Zarządzenie Nr 382/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.12.2022 13:23 Zarządzenie Nr 381/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.12.2022 13:21 Zarządzenie Nr 380/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.12.2022 13:18 Zarządzenie Nr 379/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
14.12.2022 13:08 Zarządzenie Nr 378/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zobowiązania pracowników do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej
14.12.2022 12:59 Zarządzenie Nr 377/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
14.12.2022 12:56 Zarządzenie Nr 376/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
14.12.2022 12:47 Zarządzenie Nr 375/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa
14.12.2022 12:31 Zarządzenie Nr 374/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
14.12.2022 12:22 Zarządzenie Nr 373/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planów finansowych dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
14.12.2022 12:22 Zarządzenie Nr 372/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
14.12.2022 12:12 Zarządzenie Nr 371/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok
13.12.2022 13:38 Zarządzenie Nr 370/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zobowiązania pracowników do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej
13.12.2022 13:34 Zarządzenie nr 369/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
07.12.2022 14:21 Zarządzenie Nr 368/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powierzenia określonych czynności, w tym zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie, dostawę i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Lublińcu, w okresie od 2.01.2023 r. do 22.06.2023 r., na rzecz tych szkół
07.12.2022 14:06 Zarządzenie Nr 367/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej – zamawiającego, właściwej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie, dostawę i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Lublińcu, w okresie od 2.01.2023 r. do 22.06.2023 r., na rzecz tych szkół oraz określenia sposobu współdziałania z wyznaczonym zamawiającym
07.12.2022 14:01 Zarządzenie Nr 366/2022 Burmistrza  Miasta Lublińca z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu  
07.12.2022 13:53 Zarządzenie Nr 365/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ulicy Targowej na okres do 3 lat

1 2 3 4 5 6 następna