Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2023 08:01 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu edukacyjnej kampanii ekologicznej dotyczącej ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubliniec
09.01.2023 07:59 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu edukacyjnej kampanii ekologicznej dotyczącej ochrony powietrza na terenie Gminy Lubliniec
29.12.2022 09:07 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20 w Lublińcu.
21.12.2022 08:47 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na "Utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu w 2023 roku"
21.12.2022 08:14 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec
20.12.2022 08:15 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót związanych z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lublińcu
19.12.2022 12:15 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy pl. Mańki 3, o pow. 119,00 m2
19.12.2022 12:11 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 13, o pow. 148,76 m2
19.12.2022 12:10 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11, o pow. 36,61 m2
19.12.2022 12:09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 6, o pow. 72,09 m2
14.12.2022 11:34 Ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Lublińca w roku 2023 w zakresie cięć pielęgnacyjnych drzew
12.12.2022 15:34 Ogłoszenie o najmie, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
08.12.2022 13:35 Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowywanie, dostawę i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych w Lublińcu
07.12.2022 09:09 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec.
05.12.2022 13:52 Zaproszenie do składania ofert na wykonaie usługi polegającej na przeprowadzeniu edukacyjnej kampanii ekologicznej dotyczącej ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubliniec.
05.12.2022 13:48 Zaproszenie do składania ofert na wykonaie usługi polegającej na przeprowadzeniu edukacyjnej kampanii ekologicznej dotyczącej ochrony powietrza na terenie Gminy Lubliniec.
01.12.2022 11:36 Ogłoszenie o najmie, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 167,51 m2, w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
01.12.2022 11:32 Ogłoszenie o najmie, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego o pow. 360,64 m2, w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
01.12.2022 11:27 Ogłoszenie o najmie, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
30.11.2022 13:11 Zaproszenie do składania ofert na wykonaie usługi polegającej na "Utrzymaniu lasu komunalnego w Lublicu w 2023 roku"
29.11.2022 13:00 Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowywanie, dostawę i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych w Lublińcu
25.11.2022 11:30 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę tonerów i tuszy do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
21.11.2022 15:09 Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę tonerów i tuszy do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
21.11.2022 15:07 Informacja o wyborze wykonawcy na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
17.11.2022 13:13 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego nr SOA.2512.00034.2022 z dnia 04.11.2022 r. na wykonanie prac związanych z modernizacją kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5
15.11.2022 13:13 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na "Zakup, dostarczenie, posadzenie i pielęgnację 40 sztuk drzew i 215 sztuk krzewów".
14.11.2022 08:28 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami, stanowiących własność gminy Lubliniec
08.11.2022 12:08 Zapraszenie do składania ofert na zakup i dostawę tonerów i tuszy do drukarek do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
08.11.2022 11:58 Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
08.11.2022 11:42 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w części wspólnej budynku przy pl. Mańki 3 w Lublińcu
08.11.2022 08:49 Ogłoszenie o najmie, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego w budynku przy ul. Stein 6 w Lublińcu
08.11.2022 07:42 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót związanych z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lublińcu
07.11.2022 13:52 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób Gminy Lubliniec
04.11.2022 12:18 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie modernizacji lokali mieszkalnych przy ul. E. Stein 11/4, Tylnej 10/5, Niepodległości 2/1 oraz Grunwaldzkiej 27 w Lublińcu
04.11.2022 11:42 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z modernizacją kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5
04.11.2022 08:38 Ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Lublińca w roku 2023
03.11.2022 09:11 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na "Zakupie, dostarczeniu, posadzeniu i pielęgnacji 40 sztuk drzew i 215 sztuk krzewów"
27.10.2022 14:41 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług serwisowych urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarek i niszczarek oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń dla Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 i 7A w Lublińcu.
26.10.2022 14:25 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 13.
26.10.2022 14:24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11.
26.10.2022 14:21 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 6
26.10.2022 07:51 Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność gminy Lubliniec
24.10.2022 12:31 Ogłoszenie o najmie, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego w budynku przy pl. Niepodległości 2 w Lublińcu
20.10.2022 09:55 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków wielkopowierzchniowych w jednostkach oświatowych oraz budynku należącego do gminy Lubliniec
19.10.2022 13:17 Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego skierowanego do rzeczoznawców majątkowych
19.10.2022 12:17 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego 11 sztuk komputerów przenośnych ( laptopów ) z akcesoriami wraz z oprogramowaniem i wieczystą licencją na jego używanie.
13.10.2022 13:44 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
12.10.2022 07:25 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 27, E.Stein, Tylnej i Niepodległości w Lublińcu
11.10.2022 13:21 Zaproszenie do składania ofert na na zakup i dostawę sprzętu komputerowego 11 sztuk komputerów przenośnych ( laptopów ) z akcesoriami wraz z oprogramowaniem i wieczystą licencją na jego używanie.
10.10.2022 15:25 Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do składnia oferty cenowej na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec

1 2 3 4 5 następna