Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2021 14:09 Jureczko Rafał – nabycie funkcji Skarbnika Miasta Lublińca
27.10.2021 14:08 Gabriela Czech – utrata funkcji Skarbnika Miasta Lublińca
27.10.2021 14:07 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
27.10.2021 14:07 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
27.10.2021 14:06 Gabriela Czech – Skarbnik Miasta Lublińca
27.10.2021 14:06 Józef Korpak - Sekretarz Miasta Lublińca
27.10.2021 14:04 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
27.10.2021 14:04 Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
27.10.2021 14:03 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
27.10.2021 14:02 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
27.10.2021 14:02 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
27.10.2021 14:01 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
27.10.2021 14:00 Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
27.10.2021 14:00 Marzena Grzyb - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
27.10.2021 13:59 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
27.10.2021 13:58 Katarzyna Jasińska – Specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
27.10.2021 13:57 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu,
27.10.2021 13:57 Mariola Drapacz – Starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
27.10.2021 13:56 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
27.10.2021 13:56 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
27.10.2021 13:55 Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
27.10.2021 13:54 Anna Janik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
27.10.2021 13:54 Joanna Brodowy – Dyrektor Szkoły Podstawowej 2 w Lublińcu
27.10.2021 13:53 Katarzyna Górecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu
27.10.2021 13:51 Mariola Dylak – Skawińska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
27.10.2021 13:50 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
27.10.2021 13:50 Anna Wachowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
27.10.2021 13:48 Elwira Masoń – p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
27.10.2021 13:48 Katarzyna Chałat - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
27.10.2021 13:47 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
27.10.2021 13:47 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
27.10.2021 13:46 Joanna Gawron - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu.
27.10.2021 13:45 Mariola Drapacz – Starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu- upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Miasta Lublińca.