Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2022 09:45 Ogłoszenie o najmie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
03.01.2022 09:42 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej w części wspólnej budynku przy pl. Mańki 3 w Lublińcu
31.12.2021 10:01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 6
31.12.2021 10:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11, o pow. 48,01 m2
31.12.2021 09:59 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11, o pow. 36,61 m2
29.12.2021 11:00 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób Gminy Lubliniec
17.12.2021 10:30 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
17.12.2021 08:50 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na "Utrzymanie lasu Komunalnego w Lublińcu w 2022 roku"
16.12.2021 14:19 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2022r."
16.12.2021 10:42 Ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta Lublińca
15.12.2021 08:53 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035r.".
14.12.2021 13:06 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na "Zapewnienie całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec w roku 2022".
13.12.2021 08:09 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lublińcu
10.12.2021 10:55 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 6
10.12.2021 10:54 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11, o pow. 48,01 m2
10.12.2021 10:53 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11, o pow. 36,61 m2
10.12.2021 10:52 Ogłoszenie o najmie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9
09.12.2021 13:08 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy pl. Mańki 3 w Lublińcu
09.12.2021 12:52 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
07.12.2021 08:24 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lublińcu
06.12.2021 15:11 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę kalendarza trójdzielnego w kopercie na rok 2022
06.12.2021 07:55 Ogłoszenie o najmie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow. 360,64 m2, w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
06.12.2021 07:54 Ogłoszenie o najmie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
06.12.2021 07:54 Ogłoszenie o najmie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow. 167,51 m2, w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu
03.12.2021 11:06 Ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
03.12.2021 10:41 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dobudowę oświetlenia drogowego w ul. Łąkowej w Lulińcu
03.12.2021 07:54 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami, stanowiących własność gminy Lubliniec
02.12.2021 13:53 Ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta Lublińca
02.12.2021 09:02 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy Lubliniec
30.11.2021 07:07 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Utrzymaniu lasu komunalnego w Lublińcu w 2022 roku"
29.11.2021 11:49 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20 w Lublińcu
26.11.2021 10:54 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę 300 sztuk filiżanek ze spodkiem w opakowaniu kartonowym
25.11.2021 14:09 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "zapewnieniu całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec w roku 2022".
24.11.2021 13:12 OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Lublińca o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z zaproszeniem do składania ofert z dnia 08.11.2021r. na opracowanie „KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA LUBLIŃCA NA POTRZEBY OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY PŁK. WACŁAWA WILNIEWCZYCA ORAZ KONCEPCJI GEODEZYJNEGO PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI DLA CELU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIA DLA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY (POW. OK. 42HA)”
24.11.2021 11:11 Zaproszenie do składania ofert na dobudowę oświetlenia drogowego w ul. Łąkowej w Lublińcu
24.11.2021 07:17 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji terenów Parku Grunwaldzkiego - Etap 1
22.11.2021 15:19 Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035r.".
22.11.2021 10:54 Zaproszenie do składania ofert na druk i kolportaż Gazety Samorządowej "Nowiny Lublinieckie" w 2022 r.
22.11.2021 10:04 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego będącego właśnością gminy Lubliniec
19.11.2021 09:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
19.11.2021 09:11 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego skierowanego do rzeczoznawców majątkowych
18.11.2021 10:19 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę 300 sztuk filiżanek ze spodkiem w opakowaniu kartonowym
17.11.2021 07:17 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lublińcu
16.11.2021 09:32 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na uporządkowanie terenu położonego przy ul. Park Leśny.
16.11.2021 09:16 Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do składania oferty cenowej na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie miasta Lublińca
15.11.2021 09:53 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę i montaż tablicy informacyjnej zmiennej treści z kontrolą prędkości na ul. Częstochowskiej w Lublińcu
15.11.2021 07:21 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.10.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji terenów pl. Pawła Golasia w Lublińcu
12.11.2021 09:16 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
12.11.2021 08:46 Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność gminy Lubliniec
10.11.2021 11:18 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20 w Lublińcu

1 2 3 4 5 6 następna