Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2020 13:24 Mieczysław Dłubała – utrata stanowiska Naczelnika Wydziału Komunalnego
27.10.2020 13:22 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
27.10.2020 13:22 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
27.10.2020 13:21 Józef Korpak – Sekretarz Miasta Lublińca
27.10.2020 13:20 Gabriela Czech – Skarbnik Miasta Lublińca
27.10.2020 13:20 Jan Grajcar – były Sekretarz Miasta Lublińca
27.10.2020 13:19 Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
27.10.2020 13:18 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
27.10.2020 13:18 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
27.10.2020 13:17 Mieczysław Dłubała – Naczelnik Wydziału Komunalnego
27.10.2020 13:16 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
27.10.2020 13:16 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
27.10.2020 13:15 Marzena Grzyb - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
27.10.2020 13:15 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
27.10.2020 13:14 Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
27.10.2020 13:13 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
27.10.2020 13:12 Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu,
27.10.2020 13:12 Katarzyna Jasińska – Specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
27.10.2020 13:10 Joanna Brzezina Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
27.10.2020 13:09 Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
27.10.2020 13:09 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
27.10.2020 13:08 Joanna Brodowy – p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej 2 w Lublińcu
27.10.2020 13:07 Anna Janik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
27.10.2020 13:05 Katarzyna Górecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu
27.10.2020 13:04 Mariola Dylak – Skawińska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
27.10.2020 13:02 Anna Wachowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
27.10.2020 13:01 Katarzyna Chałat - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
27.10.2020 13:01 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
27.10.2020 13:00 Elwira Masoń – p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
27.10.2020 12:59 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
27.10.2020 12:58 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
27.10.2020 12:57 Joanna Gawron - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu
13.05.2020 14:40 Gabriela Czech - objęcie stanowiska Skarbnika Miasta Lublińca
13.05.2020 14:39 Gabriela Czech - utrata stanowiska Skarbnika Miasta Lublińca
13.05.2020 14:38 Józef Korpak - objęcie stanowiska Sekretarza Miasta Lublińca
13.05.2020 14:37 Jan Grajcar - utrata stanowiska Sekretarza Miasta Lublińca