Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2020 12:38 Słota Karol - objęcie mandatu Radnego Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:36 Rosiński Zbigniew - utrata mandatu Radnego Rady Miejskiej w Lublińcu w związku z rezygnacją
27.10.2020 12:31 Podbioł Gabriel - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:30 Majer Benedykt - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:29 Dłubała Grażyna - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:28 Dyczkowska Irena - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:26 Geiszaimer Teresa - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:25 Hanszla Agnieszka - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:24 Mariola Honisz – Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:23 Janic Iwona - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:21 Kniejski Olgierd - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:21 Jelonek Danuta - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:20 Małek Marcin - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:19 Maniura Henryk - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:17 Mikulski Łukasz - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:15 Ochman Iwona - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:14 Richter Adam - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:13 Rosiński Zbigniew - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:12 Springwald Jan - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:11 Walczak Joanna - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:10 Włodarczyk Damian – Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:09 Włuka Czesława - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
27.10.2020 12:08 Wróbel Franciszek - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu