Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2020 14:38 Obwieszczenie o II-iej turze wyborów
16.06.2020 08:52 Postanowienie nr 41/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
15.06.2020 12:13 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
15.06.2020 08:37 Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 12 czerwca 2020r.
10.06.2020 13:58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
10.06.2020 08:10 Informacja dot. terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
09.06.2020 14:31 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
09.06.2020 14:28 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyboracach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
09.06.2020 14:26 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.06.2020 12:03 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
05.06.2020 12:01 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
05.06.2020 09:59 Zarządzenie nr 154/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 czerwca 2020r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
04.06.2020 12:49 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
12.05.2020 14:44 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020r.
17.04.2020 11:21 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
15.04.2020 09:44 Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
10.04.2020 11:48 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania ...
10.04.2020 11:44 Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 kwietnia 2020r.
31.03.2020 09:18 Postanowienie nr 6/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II
31.03.2020 09:16 Informacja w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
05.03.2020 10:33 Postanowienie nr 15/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 2 marca 2020r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lubiniec w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
19.02.2020 13:13 Wzór zgłoszenia na członków obwodowych komisji wyborczych
19.02.2020 13:11 Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020r.
19.02.2020 13:08 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
18.02.2020 11:35 Wniosek o sporządzenie Aktu Pełnomocictwa
13.02.2020 15:02 Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.