Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2005 16:00 Sokołowska Elżbieta - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
01.08.2005 10:39 Kaczmarczyk Ewa - Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
01.06.2005 14:03 Kazik Józef - Burmistrz Miasta Lublińca
01.06.2005 13:58 Bąk Joanna - Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
01.06.2005 13:53 Rezek Jolanta - Sekretarz Miasta Lublińca
01.06.2005 13:49 Bęben Aniela - Skarbnik Miasta Lublińca
01.06.2005 13:46 Koza Halina - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lublińcu
01.06.2005 13:41 Olczyk Krzysztof - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lublińcu
01.06.2005 13:38 Strzelczyk Joachim - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
01.06.2005 13:33 Toma Tadeusz - Naczelnik Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lublińcu
01.06.2005 13:29 Bulik Blanka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
01.06.2005 13:25 Dąbrowicz Joanna - Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
01.06.2005 13:19 Dudek - Wołowczyk Renata - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
01.06.2005 13:09 Gruca Barbara - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
01.06.2005 13:05 Hrycyk Bogusław - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
01.06.2005 13:02 Janas Małgorzata - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
01.06.2005 12:57 Kawa Lesław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
01.06.2005 12:35 Knabel Marek - Prezes Zarządu "A.S.A. Lubliniec" Sp. z o.o.
01.06.2005 12:26 Krajuszek Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lublińcu
01.06.2005 12:22 Mandrysz Bogusław - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu
01.06.2005 12:18 Mickoś Barbara - Kierownik Żłobka Miejskiego w Lublińcu
01.06.2005 12:14 Pagwet Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
01.06.2005 12:09 Panek Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
01.06.2005 12:05 Pilch Barbara - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
01.06.2005 10:41 Pluta Zofia - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
01.06.2005 10:36 Rokosa Renata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
01.06.2005 10:26 Stachowiak Aleksandra - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
01.06.2005 10:17 Szerszunowicz Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
01.06.2005 10:08 Żuchowicz Jerzy - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu
14.04.2005 14:49 Zbigniew Świtała - Naczelnik Wydziału Biuro Obsługi Interesanta