Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 09:07 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
31.12.2020 07:47 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
29.12.2020 11:48 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku 2021
28.12.2020 11:30 Informacja z otwarcia ofert na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
23.12.2020 12:42 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj robót związanych z budową parkingu rowerowego zadaszonego przy budynku przy ul. Paderewskiego 5a w Lublińcu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”
23.12.2020 11:04 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
22.12.2020 13:08 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu w zakresie zadania nr 2
21.12.2020 15:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na roku 2021
21.12.2020 13:24 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na roku 2021w zakresie zadania nr 1
18.12.2020 13:19 Informacja o wyborze wykonawcy na „Utrzymaniu lasu Komunalnego w Lublińcu w 2021 roku”
18.12.2020 11:02 Informacja z otwarcia ofert na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
17.12.2020 13:50 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
17.12.2020 12:21 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku".
17.12.2020 11:38 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na roku 2021
17.12.2020 08:33 Zaproszenie do składania ofert na montaż zlewozmywaka wraz z przyłączami w pomieszczeniu socjalnym budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
17.12.2020 08:15 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu koncepcyjnego z wizualizacją oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla nowego obiektu pn.: „Lublinieckie Centrum Aktywności Senioralnej”
16.12.2020 10:40 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, pn.: „Dobudowa oświetlenia autonomicznego w ul. Słowackiego w Lublińcu”.
15.12.2020 11:48 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiorników na deszczówkę przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu
15.12.2020 11:41 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiorników na deszczówkę przy SP3 i SP4 w Lublińcu
14.12.2020 13:17 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na roku 2021
14.12.2020 08:35 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
11.12.2020 10:40 Informacja z otwarcia ofert na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
09.12.2020 09:57 Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu, w trybie bezprzetargowym
08.12.2020 09:48 Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku.
07.12.2020 13:42 Ogłoszenie - zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy "Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030" i "Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030".
04.12.2020 11:19 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na roku 2021
04.12.2020 09:35 Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu lokalu przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu w trybie bezprzetargowym.
04.12.2020 09:33 Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu lokalu przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu w trybie bezprzetargowym.
03.12.2020 12:54 Zaproszenie do składania ofert na "Utrzymanie lasu komunalnego w Lublińcu w 2021 roku".
03.12.2020 10:47 Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na "zapewnieniu całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec w roku 2021.
02.12.2020 12:19 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku
02.12.2020 10:30 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie aranżacji świątecznej na pl. K. Mańki oraz bulwarze Europejskim w Lublińcu
01.12.2020 12:16 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu.
30.11.2020 12:33 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni miejskiej w Lublińcu
27.11.2020 10:24 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy przejść dla pieszych na ul. Zwycięstwa, Stalmacha, Oświęcimskiej i Oleskiej w Lublińcu
27.11.2020 09:14 Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu lokalu przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu w trybie bezprzetargowym
25.11.2020 12:19 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiorników na deszczówkę przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu
25.11.2020 12:18 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiorników na deszczówkę przy SP3 i SP4 w Lublińcu
25.11.2020 12:16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ZSOT przy ul. ks. płk. J. Szymały w Lublińcu
20.11.2020 13:25 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie aranżacji świątecznej na pl. K. Miarki oraz bulwarze Europejskim w Lublińcu
19.11.2020 08:41 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 440049S ul. Kochanowskiego w Lublińcu
18.11.2020 12:52 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób Gminy Lubliniec
13.11.2020 11:37 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
10.11.2020 14:32 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
10.11.2020 14:29 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lublińcu
10.11.2020 14:11 Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy ul. Stein 6 w Lublińcu.
09.11.2020 15:15 Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
06.11.2020 11:23 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
04.11.2020 13:09 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 440049S ul. Kochanowskiego w Lublińcu
04.11.2020 08:13 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy centrum rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu

1 2 3 4 5 następna