Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2020 12:34 Informacja z otwarcia ofert na na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
18.09.2020 12:23 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi 440151S ul. Mickiewicza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej
16.09.2020 11:56 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanychz z budową oświetlenia drogowego w ulicy Posmyk oraz w ulicy Klonowej w Lublińcu
15.09.2020 08:09 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związancyh z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
10.09.2020 09:16 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
10.09.2020 09:05 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Spokojnej w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
09.09.2020 09:02 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wariantowej koncepcji architektonicznej wraz z analizą obejmującą diagnozę układu komunikacyjnego likwidacji dwóch przejazdów kolejowo - drogowych w ciągu drogi gminnej ul. Częstochowskiej oraz drogi powiatowej ul. Zwycięstwa w Lublińcu i budowy dwóch bezkolizyjnych przejść przez linie kolejowe
09.09.2020 08:55 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440049S ul. Kochanowskiego w Lublińcu
08.09.2020 09:48 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ulicy Chabrowej w Lublińcu
08.09.2020 09:35 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulic Hadyny i Kilara oraz drogi oznaczonej w MPZP symbolem 526KDI w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
07.09.2020 15:58 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
07.09.2020 08:29 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w dzielnicy Steblów w Lublińcu
07.09.2020 08:15 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu
02.09.2020 14:51 Ogłoszenie o najmie w trybie przetargu nieograniczonego budynku przy pl. Mańki 10 w Lublińcu
02.09.2020 08:11 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy.
01.09.2020 11:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanychz z budową oświetlenia drogowego w ulicy Posmyk oraz w ulicy Klonowej w Lublińcu
28.08.2020 13:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanychz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej
28.08.2020 13:09 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przy ul. Sportowej w Lublińcu
28.08.2020 11:22 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ulicy Chabrowej w Lublińcu
28.08.2020 10:37 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych na terenie gminy Lubliniec dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego nr 440 049S w Lublińcu".
28.08.2020 08:47 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie projektu koncepcyjnego z wizualizacją oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla nowego obiektu pn. "Lublinieckie Centrum Aktywności Senioralnej"
26.08.2020 15:08 Ogłoszenie o ponownym wyborze ofert najkorzystniejszych na świadczenie usług związanych z przewozem dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie zadań 1, 2 oraz 3
26.08.2020 10:57 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440049S ul. Kochanowskiego w Lublińcu
25.08.2020 11:13 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przy ul. Sportowej w Lublińcu
25.08.2020 09:19 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytaia ofertowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu przy pl. Niepodległości 2 w Lublińcu
21.08.2020 13:43 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Lublińcu
21.08.2020 09:39 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Lublińcu
21.08.2020 09:04 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ulic Hadyny i Kilara oraz drogi oznaczonej w MPZP symbolem 526KDL w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
19.08.2020 08:40 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 2 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
18.08.2020 10:27 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z przewozem dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2020/2021
18.08.2020 07:57 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w dzielnicy Steblów w Lublińcu
14.08.2020 08:03 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie stałej organizacji ruchu dla ul. Sportowej w zakresie wykonania przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania ulic Klonowej i Inwestycyjnej
12.08.2020 11:11 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Lublińcu
12.08.2020 08:48 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu koncepcyjnego z wizualizacją oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla nowego obiektu pn.: "Lublinieckie Centrum Aktywności Senioralnej"
10.08.2020 14:03 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przy ul. Sportowej w Lublińcu
10.08.2020 08:56 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu przy pl. Niepodległości 2 w Lublińcu
10.08.2020 08:40 Zaproszenie do składania ofert na wykonania robót budowlanych obejmujących budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Lublińcu
10.08.2020 08:25 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przy ul. Sportowej w Lublińcu
07.08.2020 13:35 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ulicy Chabrowej w Lublińcu
07.08.2020 12:08 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przy ul. Sportowej w Lublińcu
06.08.2020 15:13 Zaproszenie do składania ofert na zakup usługi oprogramowania wspierającego proces wyboru projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Lublińca.
06.08.2020 14:24 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na konserwację systemu monitoringu miejskiego
05.08.2020 13:40 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 13 w Lublińcu
03.08.2020 14:58 Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2020/2021
03.08.2020 12:54 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
31.07.2020 11:23 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Lublińcu
24.07.2020 12:16 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 2 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
24.07.2020 10:07 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i instalacji gazowych w budynkach należących do Gminy Lubliniec
23.07.2020 14:56 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2020/2021
23.07.2020 12:17 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w dzielnicy Steblów w Lublińcu

1 2 3 następna