Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2020 12:34 Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu w trybie bezprzetargowym
14.02.2020 11:32 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
13.02.2020 08:58 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytana ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 440151S ulicy Mickiewicza w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
12.02.2020 08:57 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
11.02.2020 13:10 Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, ogłasza nabór ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego do RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn.: „Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” oraz na aktualizację opracowanych dokumentacji technicznych.
11.02.2020 12:15 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku przy pl. K. Mańki 3
10.02.2020 12:03 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z naprawą pokrycia dachowego w budynku przy pl. Kościuszki 8 w Lublińcu
07.02.2020 08:34 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu
06.02.2020 15:06 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem łazienki w lokalu przy ul. Wąskiej 2/1 w Lublińcu
05.02.2020 08:44 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu
30.01.2020 14:30 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
30.01.2020 13:18 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicach Sosnowej, Gajowej i części ulicy Grzybowej w Lublińcu
29.01.2020 14:06 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
29.01.2020 09:22 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie audytu powykonawczego efektywności energetycznej po przeprowadzonej termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7A
23.01.2020 08:40 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 440151S ulicy Mickiewicza w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
21.01.2020 12:11 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu
21.01.2020 09:29 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu powykonawczego efektywności energetycznej po przeprowadzonej termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7A
20.01.2020 09:37 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
15.01.2020 13:33 Ogłoszenie o najmie lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Mańki 3 w trybie przetargowym
13.01.2020 10:06 Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 13 w trybie bezprzetargowym
08.01.2020 11:31 Informacja z otwarcia ofert na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu