Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2020 13:54 ZARZĄDZENIE NR 249/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
15.09.2020 13:43 Zarządzenie Nr 248/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w rejonie ul. Kochcickiej na okres do 3 lat.
15.09.2020 13:41 Zarządzenie Nr 247/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Droniowickiej na okres do 3 lat.
15.09.2020 13:39 Zarządzenie Nr 246/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
15.09.2020 13:30 Zarządzenie Nr 245/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego na okres do 3 lat
15.09.2020 13:26 Zarządzenie nr 244/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia identyfikatorów osobistych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu
11.09.2020 10:04 Zarządzenie Nr 243/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 września 2020 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego budynku przy pl. K. Mańki 10 w Lublińcu.
11.09.2020 09:28 Zarządzenie nr 242/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca
11.09.2020 08:51 ZARZĄDZENIE NR 241/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu ul. Piłsudskiego 8, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 158/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
11.09.2020 08:47 Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
11.09.2020 08:35 ZARZĄDZENIE NR 239/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
11.09.2020 08:20 ZARZĄDZENIE NR 238/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
02.09.2020 09:14 ZARZĄDZENIE NR 237/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.
02.09.2020 09:10 Zarządzenie nr 236/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku
02.09.2020 08:55 ZARZĄDZENIE NR 235/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku
02.09.2020 08:41 Zarządzenie Nr 234/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru propozycji projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Lublińca
02.09.2020 08:38 ZARZĄDZENIE NR 233/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
02.09.2020 08:33 ZARZĄDZENIE NR 232/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
24.08.2020 11:35 ZARZĄDZENIE NR 231/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 SIERPNIA 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
24.08.2020 11:31 ZARZĄDZENIE NR 230 /2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 SIERPNIA 2020 R. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 221/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
24.08.2020 11:18 Zarządzenie Nr 229/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie: określenia harmonogramu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego
24.08.2020 11:10 Zarządzenie Nr 228/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
24.08.2020 11:03 ZARZĄDZENIE NR 227/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
24.08.2020 10:59 Zarządzenie Nr 226/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.
24.08.2020 10:45 ZARZĄDZENIE NR 225/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 SIERPNIA 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2020r. - "Wyprawka szkolna"
21.08.2020 13:35 ZARZĄDZENIE NR 224/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 SIERPNIA 2020 R. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
21.08.2020 13:33 ZARZĄDZENIE NR 223/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 SIERPNIA 2020 R. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
21.08.2020 13:30 ZARZĄDZENIE NR 222/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 SIERPNIA 2020 R. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
21.08.2020 13:25 ZARZĄDZENIE NR 221/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 SIERPNIA 2020 R.
21.08.2020 13:11 Zarządzenie Nr 220/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 sierpnia 2020r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
21.08.2020 13:04 ZARZĄDZENIE NR 219/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
21.08.2020 13:01 Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych
21.08.2020 12:57 Zarządzenie Nr 217/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
18.08.2020 09:14 ZARZĄDZENIE NR 216/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LIPCA 2020 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
29.07.2020 10:12 Zarządzenie nr 215 /2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 232/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
29.07.2020 10:10 ZARZĄDZENIE NR 214/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 LIPCA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
29.07.2020 09:55 Zarządzenie Nr 213/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu
29.07.2020 09:49 ZARZĄDZENIE NR 212/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie pomocy w spłacie długów związanych z używaniem lokali mieszkalnych Gminy Lubliniec
28.07.2020 14:49 Zarządzenie Nr 211/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
28.07.2020 14:43 Zarządzenie nr 210/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcoie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2020 r.
28.07.2020 14:37 Zarządzenie Nr 209/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
28.07.2020 14:29 Zarządzenie Nr 208/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
28.07.2020 14:24 ZARZĄDZENIE NR 207/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
28.07.2020 14:15 ZARZĄDZENIE NR 206/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 LIPCA 2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolnym 2020/2021
28.07.2020 14:11 Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 13 w Lublińcu.
28.07.2020 14:05 Zarządzenie Nr 204/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
28.07.2020 14:01 Zarządzenie Nr 203/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
24.07.2020 13:54 ZARZĄDZENIE NR 202/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 LIPCA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
24.07.2020 13:33 ZARZĄDZENIE NR 201/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 7 LIPCA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
13.07.2020 14:45 ZARZĄDZENIE NR 200/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Lubliniec, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

1 2 3 4 5 następna