Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2021 11:46 ZARZĄDZENIE NR 341/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
08.01.2021 11:10 Zarządzenie Nr 340/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
08.01.2021 11:06 Zarządzenie Nr 339/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
08.01.2021 11:03 Zarządzenie Nr 338/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
08.01.2021 10:57 Zarządzenie Nr 337/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
08.01.2021 10:51 Zarządzenie Nr 336/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
31.12.2020 11:22 Zarządzenie Nr 335/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Mundurowego Komendy Straży Miejskiej w Lublińcu
31.12.2020 11:17 Zarządzenie Nr 334/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego na okres do 3 lat.
31.12.2020 11:16 Zarządzenie Nr 333/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu Pustej Kuźnicy na okres do 3 lat.
31.12.2020 10:49 Zarządzenie Nr 332/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego na okres do 3 lat.
31.12.2020 09:49 Zarządzenie Nr 331/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2021 r.
31.12.2020 09:24 ZARZĄDZENIE NR 330/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
23.12.2020 13:31 Zarządzenie Nr 329/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
23.12.2020 13:28 Zarządzenie nr 328/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok
22.12.2020 11:07 ZARZĄDZENIE NR 327 / 2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 GRUDNIA 2020r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
22.12.2020 11:01 ZARZĄDZENIE NR 326 /2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku
22.12.2020 10:39 Zarządzenie Nr 325/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
22.12.2020 10:36 Zarządzenie Nr 324/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej na okres do 3 lat.
22.12.2020 10:23 ZARZĄDZENIE NR 323/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
21.12.2020 15:16 Zarządzenie Nr 322/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Lublińca na lata 2021 - 2026”
21.12.2020 12:50 Zarządzenie nr 321/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
21.12.2020 12:27 Zarządzenie Nr 320/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat
21.12.2020 12:08 Zarządzenie Nr 319/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu
21.12.2020 12:02 Zarządzenie Nr 318/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej nr 8 przy ul. Mickiewicza 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
14.12.2020 15:55 ZARZĄDZENIE NR 317/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 8 GRUDNIA 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
14.12.2020 15:52 Zarządzenie Nr 316/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 grudnia 2020r w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
14.12.2020 15:48 Zarządzenie Nr 315/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 grudnia 2020r w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
14.12.2020 15:43 Zarządzenie Nr 314/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
14.12.2020 15:40 Zarządzenie Nr 313/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
14.12.2020 15:33 ZARZĄDZENIE NR 312/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 4 GRUDNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
14.12.2020 15:30 Zarządzenie Nr 311/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa.
14.12.2020 15:25 Zarządzenie Nr 310/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
09.12.2020 13:03 ZARZĄDZENIE NR 309/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LISTOPADA 2020r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu
09.12.2020 12:58 ZARZĄDZENIE NR 308/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LISTOPADA 2020r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
09.12.2020 12:54 Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany składu członków Lublinieckiej Rady Sportu
09.12.2020 12:47 Zarządzenie Nr 306/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Lublinieckiej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.
09.12.2020 12:33 ZARZĄDZENIE NR 305/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu
09.12.2020 11:56 ZARZĄDZENIE NR 304/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 R. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
09.12.2020 11:10 Zarządzenie Nr 303/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
09.12.2020 11:02 Zarządzenie nr 302/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020r.
09.12.2020 10:57 ZARZĄDZENIE NR 301/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 R. w sprawie: wprowadzenia procedur realizacji działań wynikających z „Planu działań krótkoterminowych” określonych w „Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego”
27.11.2020 11:56 ZARZĄDZENIE NR 300/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Kobiet
27.11.2020 11:54 ZARZĄDZENIE NR 299/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
27.11.2020 11:47 ZARZĄDZENIE NR 298/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
27.11.2020 11:44 ZARZĄDZENIE NR 297/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
24.11.2020 11:20 Zarządzenie Nr 296/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. "Szczupak 2020"
24.11.2020 11:17 ZARZĄDZENIE NR 295/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
24.11.2020 11:11 Zarządzenie Nr 294/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
24.11.2020 11:04 Zarządzenie Nr 293/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
23.11.2020 09:19 ZARZĄDZENIE NR 292/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok

1 2 3 4 5 6 następna