Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2019 08:19 PREZENTACJA DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
27.09.2019 08:27 Informacja dla wszystkich członków Obwodowych Komisji Wyborczych - SZKOLENIE
27.09.2019 08:24 Informacja dla Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych
23.09.2019 08:42 Postanowienie nr DCZ-572-5/2019 Komisarza Wyborczego W Częstochowie II z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
23.09.2019 08:39 Postanowienie nr DCZ-572-3/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
17.09.2019 07:51 Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminu losowania.
10.09.2019 12:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 września 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
05.09.2019 10:38 Postanowienie nr DCZ-5330-9/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lubliniec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
30.08.2019 11:32 Urzędnik wyborczy - dane do kontaktu
26.08.2019 13:27 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa do głosowania
26.08.2019 13:25 Wniosek o wydanie Zaświadczenia o prawie do głosowania, Upoważnienie do odbrania Zaświadczenia o prawie do głosowania
22.08.2019 15:22 Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 13 października 2019r.
19.08.2019 13:11 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019r.)
19.08.2019 13:07 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r. o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.