Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2020 12:56 Katarzyna Jasińska – Specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu – upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta Lublińca
28.10.2019 15:18 Joanna Brodowy – objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu
28.10.2019 15:17 Elwira Masoń – objęcie stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
28.10.2019 15:14 Anna Janik - objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
28.10.2019 15:13 Agnieszka Stelmaszyk - utrata stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu
28.10.2019 15:12 Renta Rokosa – utrata stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
28.10.2019 15:11 Anna Janik - utrata stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
28.10.2019 15:10 Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
23.09.2019 15:07 Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
23.09.2019 15:06 Gabriela Czech – Skarbnik Miasta Lublińca
23.09.2019 15:06 Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
23.09.2019 15:05 Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
23.09.2019 15:05 Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
23.09.2019 15:04 Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
23.09.2019 15:03 Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
23.09.2019 15:03 Mieczysław Dłubała – Naczelnik Wydziału Komunalnego
23.09.2019 15:02 Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
23.09.2019 15:01 Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
23.09.2019 15:00 Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
23.09.2019 15:00 Marzena Grzyb - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
23.09.2019 14:59 Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
23.09.2019 14:58 Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
23.09.2019 14:58 14. Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
23.09.2019 14:57 Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
23.09.2019 14:56 Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej 2 w Lublińcu
23.09.2019 14:56 Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
23.09.2019 14:55 Anna Janik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
23.09.2019 14:54 Katarzyna Górecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu
23.09.2019 14:53 Mariola Dylak – Skawińska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
23.09.2019 14:52 Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
23.09.2019 14:52 Anna Wachowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
23.09.2019 14:51 Katarzyna Chałat - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
23.09.2019 14:50 Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
23.09.2019 14:50 Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
23.09.2019 14:49 Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
23.09.2019 14:48 Joanna Gawron - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu.